Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Ditt körkort

Innan körkortet

Innan du kan börja övningsköra så måste du ansöka om och få ett körkortstillstånd. Körkortstillståndet utfärdas av Transportstyrelsen och är giltigt i 5 år.

För att övningsköra med motorcykel gäller följande åldersgränser:

 • A1: 15 år och 9 månader
 • A2: 17 år och 6 månader
 • A: 23 år eller
  • 19 år och 6 månader under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst 1 år och 6 månader eller
  • 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.


Som tidigast får du börja övningsköra med motorcykel (A1) när du är 15 år och 9 månader

Privat övningskörning

Om du ska övningsköra privat så måste du ha en godkänd handledare. En övningskörningshandledare måste vara minst 24 år och ha körkort för det fordon som du ska övningsköra. En person som endast har körkort med B- och A2-behörighet får alltså inte vara din handledare du ska övningsköra med tung motorcykel eller lastbil.

Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren och det får inte ha varit återkallat i mer än tre månader under de senaste tre åren. Handledaren får inte heller ha haft körkort med villkor om alkolås de senaste tre åren.

Vid all övningskörning är det handledaren som räknas som förare. Handledaren är alltså ansvarig för allt du gör.

Handledaren måste köra på en egen motorcykel eller sitta bakom dig på din motorcykel. Handledare får alltså inte följa efter i bil. Det är endast trafiklärare vid trafikskolor som får.


Om du främst ska övningsköra privat bör du ta några lektioner på en trafikskola, gärna tidigt i din körutbildning, för att undvika felinlärning

Övningskörningsskylt

När du övningskör måste det finnas en synlig övningskörningsskylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” på fordonet eller på dig. Skylten får alltså fästas bakpå ditt ställ. Det är även tillåtet att ersätta skylten med en godkänd väst med tryck.

Om du övningskör privat ska skylten vara grön. Om du övningskör på en trafikskola så är skylten röd.

Krav för att få ett mc-körkort

För att få ett mc-körkort måste du uppfylla följande krav:

 1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har rätt ålder för den behörighet du ska ta.
 4. Du har gått riskutbildningen och båda delarna är giltiga.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (EU + Norge, Island och Liechtenstein). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Läs mer om vilka steg du måste genomföra för att ta körkort i vår guide Vägen till MC-kortet.

Mc-körkort

När du har tagit ditt första körkort (AM räknas ej) så har du det "på prov" i 2 år. Om ditt körkort återkallas under denna prövotid så måste du alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Du döms varken hårdare eller mildare under prövotiden, men om du begår ett trafikbrott under prövotiden som leder till att ditt körkort återkallas så förlorar du det alltså helt.


Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får sitt körkort utfärdat med en prövotid på två år

Du måste förnya ditt motorcykelkörkort vart tionde år. Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en ansökningsblankett för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd när det är dags att förnya ditt körkort.

När du kör motorcykel ska du alltid ha med dig ditt körkort. Om du ska köra utomlands måste du även ta med dig Del 1 (den blå delen) av både motorcykelns och eventuella släpfordons registreringsbevis.

Med A1-körkort får du köra tvåhjulig lätt motorcykel. Med A2-körkort får du även köra tvåhjulig mellanstor motorcykel. Med A-körkort får du köra alla typer av tvåhjuliga tunga motorcyklar. Om du är över 21 år och har A-körkort så får du även köra trehjulig motorcykel över 15 kW.

Alla A-körkort ger dig även rätt att köra:

 • Trehjulig motorcykel (max 15 kW)
 • Moped klass 1 och 2
 • Traktor a
 • Motorredskap klass 2

A2- och A-körkort utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig mc om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum.

Återkallat körkort

Om du kör för fort eller begår något annat trafikbrott riskerar du att få böter och att få ditt körkort återkallat av Transportstyrelsen. Den som får sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, opålitlig i nykterhetshänseende eller något annat allvarligt brott än trafikbrott måste alltid ansöka om ett nytt körkortstillstånd.

Den som får sitt körkort återkallat får inte köra under spärrtiden, alltså tiden då körkortet är återkallat.

Den som får sitt körkort återkallat kortare än 12 månader kan ansöka om ett nytt körkort ungefär 1 månad innan spärrtiden går ut. Den som får sitt körkort återkallat längre än 12 månader måste alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Den som får sitt körkort återkallat under prövotiden måste också alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov.


Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort längre än 12 månader, eller under prövotiden, så förlorar du körkortet helt

Trafikbrott som kan leda till återkallat körkort

 • Inte stanna vid stopplikt.
 • Köra mot rött.
 • Köra om på ett övergångsställe.
 • Köra om vid möte.
 • Hålla för litet avstånd till framförvarande fordon.
 • Köra påverkad av alkohol eller droger.
 • Köra mer än 30 km/h* över den tillåtna hastigheten.
 • Smita från en trafikolycka (som du har varit inblandad i).
 • Flera upprepade, mindre hastighetsöverträdelser.

* På vägar där 30 km/h gäller så är risken stor att ditt körkort återkallas om du har kört mer än 20 km/h över den tillåtna hastigheten.

Även andra allvarligare brott, exempelvis grov misshandel och narkotikabrott kan leda till att ditt körkort återkallas.

Bötesbelopp

Nedanför följer en lista med de vanligaste trafikbrotten och de bötesbelopp brotten kan resultera i. Flera av brotten kan dessutom leda till återkallat körkort (se listan ovanför).

Du behöver inte kunna några specifika bötesbelopp för att klara teoriprovet, men du måste veta vad som är förbjudet att göra i trafiken.

Fortkörning på 30- och 50-väg

Km/h över

Bötesbelopp

0-10

2 000 kronor

11-15

2 400 kronor

16-20

2 800 kronor

21-25

3 200 kronor

26-30

3 600 kronor

31-40

4 000 kronor

Fortkörning på övriga vägar

Km/h över

Bötesbelopp

0-10

1 500 kronor

11-15

2 000 kronor

16-20

2 400 kronor

21-25

2 800 kronor

26-30

3 200 kronor

31-35

3 600 kronor

36-40

4 000 kronor


Fortkörning kan leda till både dryga böter och återkallat körkort

Övriga trafikbrott (motorfordon)

Trafikbrott

Bötesbelopp

Kört mot rött ljus

3 000 kronor

Otillåten körning

3 000 kronor

Ej använt hjälm

1 500 kronor

Inte tillämpat högerregeln

2 000 kronor

överskridit spärrlinje

1 500 kronor

Otillåten färd i viss riktning

1 000 kronor

Kört i fel körfält

1 000 kronor

överträdelse omkörningsförbud

3 000 kronor

Inte iakttagit väjningsplikt

2 000 kronor

Inte iakttagit stopplikt

2 500 kronor

Oläslig nummerplåt

1 500 kronor

Brott mot körförbud

1 500 kronor

Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt

1 200 kronor