Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Siffror och statistik

En stor del av körkortsteorin handlar om siffror och statistik. Du behöver inte kunna de exakta siffrorna för att klara teoriprovet men du bör ha ett hum om dem. Här har vi sammanställt de viktigaste siffrorna och den viktigaste statistiken från övriga kapitel.

Motorcykeln

Lätt motorcykel

Slagvolym: Max 125 cm3
Motoreffekt:
Max 11 kW/14,9 hk
Bredd:
Max 120 cm
Behörighet:
A1
Åldersgräns för körkortet:
16 år

Mellanstor motorcykel

Slagvolym: Minst 125 cm3
Motoreffekt:
11 kW/14,9 hk- 35 kW/47,6hk
Behörighet:
A2
Åldersgräns för körkortet:
18 år

Tung motorcykel

Slagvolym: Ingen övre gräns finns för slagvolym
Motoreffekt:
Ingen övre gräns finns för motoreffekt
Behörighet:
A
Åldersgräns för körkortet:
24 år eller 20 år för den som har haft behörigheten A2 i minst två år

Bromssträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 4,5 meter
 • 50 km/h: 12,5 meter
 • 70 km/h: 24,5 meter
 • 90 km/h: 40,5 meter
 • 100 km/h: 50 meter
 • 110 km/h: 60,5 meter

Läs mer om bromssträckan

Stoppsträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 13 meter
 • 50 km/h: 27,5 meter
 • 70 km/h: 45,5 meter
 • 90 km/h: 67,5 meter
 • 100 km/h: 80 meter
 • 110 km/h: 93,5 meter

Läs mer om stoppsträckan

Kilometer per timme till meter per sekund

 • 10 km/h ≈ 3 m/s
 • 20 km/h ≈ 6 m/s
 • 30 km/h ≈ 8 m/s
 • 40 km/h ≈ 11 m/s
 • 50 km/h ≈ 14 m/s
 • 60 km/h ≈ 17 m/s
 • 70 km/h ≈ 19 m/s
 • 80 km/h ≈ 22 m/s
 • 90 km/h ≈ 25 m/s
 • 100 km/h ≈ 28 m/s
 • 110 km/h ≈ 31 m/s
 • 120 km/h ≈ 33 m/s

Viktiga siffror

Människan

Alkohol

 • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet.
 • Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet.
 • Minst 15 000 resor per dag görs av alkoholpåverkade förare.
 • Ungefär 70 personer dör och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • En 18-24-åring med 0,5 promille i blodet löper 900 gånger större risk att råka ut för en olycka än en nykter förare i samma ålder.
 • Andelen omkomna förare som är alkoholpåverkade är högre bland dem som kört motorcykel jämfört med bil.

Alkoholens effekter:

 • 0,1-0,4 ‰ - Mindre hämningar och längre reaktionstid.
 • 0,4-1,0 ‰ - Sämre syn och koordination.
 • 1,0-2,0 ‰ - Dubbelseende och balanssvårigheter.
 • 2,0-3,5 ‰ - Faller i djup sömn.
 • 3,5-5,0 ‰ - Hamnar i koma eller dör.

Spritmängden (40 %) i alkohol:

 • 1 lättöl (33 cl) 2,2 % = 1,8 cl sprit
 • 1 folköl (50 cl) 3,5 % = 4,3 cl sprit
 • 1 starköl (33 cl) 5,5 % = 4,5 cl sprit
 • 1 starköl (50 cl) 7,2 % = 9 cl sprit
 • 1 glas vin (15 cl) 13 % = 4,8 cl sprit
 • 1 flaska vin (75 cl) 13 % = 24,3 cl sprit

Läs mer om alkohol

Viktiga siffror

 • Den genomsnittliga förarens reaktionstid är 1 sekund.
 • 90 % av den informationen vi behöver för att köra motorcykel kommer från synen.
 • Synfältet är normalt 180 grader.
 • Periferiseendet utgör 98-99 % av det totala synfältet.
 • Direktseendet utgör 1-2 % av det totala synfältet.
 • För att få köra motorcykel krävs en synskärpa på minst 0,5.
 • Hasch och marijuana påverkar en person i minst en vecka.
 • Hasch och marijuana kan stanna kvar i kroppen i två månader.
 • Förare mellan 18-19 år löper 5-6 gånger större risk än snittet att råka ut för en olycka.
 • Förare över 75 år löper 5-6 gånger större risk än snittet att råka ut för en olycka.
 • 20 % av alla trafikolyckor orsakas av trötthet.
 • Av det totala antalet körkortsinnehavare är ungefär 50 % män och 50 % kvinnor.
 • Prövotiden på ditt första körkort (AM räknas ej) är 2 år.
 • Du måste förnya ditt mc-körkort vart tionde år.

Miljö

Viktiga siffror

 • Katalysatorn omvandlar 80-95 % av motorcykelns avgaser till vatten och koldioxid.
 • Katalysatorn har en arbetstemperatur omkring 400-600 °C.
 • För att katalysatorn ska fungera effektivt ska du inte överskrida 3 000 varv per minut.
 • Infraljud är låga ljud under 20 hertz.
 • 30 % av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • 50 % av kväveoxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • Klimatanläggningen ökar bränsleförbrukningen med 5-10 %.
 • Det finns ungefär 7 miljoner motorfordon i trafik i Sverige.
 • Ungefär 80 % av allt bränsle som i dag används till vägtransporter är av fossilt ursprung.
 • 1 000-3 000 svenskar per år beräknas dö till följd av trafikens luftföroreningar.

Stadskörning

Viktiga siffror

Landsvägskörning

Tidsvinst per mil

Om du ökar medelhastigheten med 10 km/h så blir den ungefärliga tidsvinsten per mil:

 • 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h.
 • 30 sekunder per mil vid hastigheter över 90 km/h.

Viktiga siffror

Mörker och halka

Siktsträckor i mörker

Halvljus

Person med mörka kläder: 25 meter
Person med ljusa kläder: 60 meter
Person med reflex: 125 meter

Helljus

Person med mörka kläder: 150 meter
Person med ljusa kläder:
300 meter
Person med reflex:
450 meter

Viktiga siffror

Olyckor

Generell olycksstatistik för motorcykel

 • 35-55 förare samt 2-5 passagerare omkommer i trafiken varje år.
 • 230-350 förare samt 30-40 passagerare skadas svårt i trafiken varje år.
 • 600-800 förare samt 60-70 passagerare skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • 60 % av alla dödsolyckor sker mellan fredag och söndag.
 • 50 % av alla olyckor sker inom tätbebyggda områden och 50 % sker utanför.
 • Nästan 45 % av alla dödsolyckor med motorcykel sker i kurvor.
 • 40-50 % av alla motorcykelolyckor är singelolyckor.
 • Det är 12 gånger högre risk att skadas och 20 gånger högre risk att omkomma i trafiken om du kör mc jämfört med om du kör bil.
 • Flest motorcykelförare omkommer och skadas svårt på vägar där 70 km/h är den högsta tillåtna hastigheten.
 • Supersportmotorcyklar är den typen av motorcykel som oftast är inblandade i dödsolyckor.
 • Underbensskador är den vanligaste typen av skada bland motorcykelförare.

Olycksstatistik för motorcykel (2022)

 • Omkomna: 30
 • Svårt skadade: 217
 • Lindrigt skadade: 554

Generell olycksstatistik för samtliga trafikanter

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 700-3 500 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 18 000-20 000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • Ungefär 70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 50 % alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 40 % av alla förare och passagerare som dör i trafikolyckor använde inte bilbälte.
 • 30 % alla som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 30 % av alla personskadeolyckor sker i mörker.
 • 30 % av alla dödsolyckor är singelolyckor.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.

Olycksstatistik för samtliga trafikanter (2022)

 • Omkomna totalt: 227
 • Omkomna fotgängare: 27
 • Svårt skadade: 1 891
 • Lindrigt skadade: 13 370
 • Viltolyckor: 65 726