Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Stress och grupptryck

Stress

Alla drabbas av stress av olika anledningar och reagerar på stress på olika sätt. Vad som upplevs som en stressig situation för en person upplevs kanske som helt normal för en annan.

När det gäller motorcykelkörning och stress spelar erfarenhet en stor roll, de flesta nyblivna körkortstagare blir ofta stressade eftersom de hela tiden ställs inför, för dem, nya situationer och utmaningar.


Nyblivna körkortstagare blir lättare stressade än mer erfarna förare

För att bli en duktig förare så måste du lära känna dig själv och vad som gör dig stressad, hur du reagerar på stress och vad du kan göra för att undvika att bli för stressad.

Måttlig stress är prestationshöjande och därmed positivt. Hög stress är däremot prestationssänkande och därmed negativt. Hur just du reagerar på hög stress vet bara du, men de vanligaste reaktionerna är att man:

  • Drabbas av panik.
  • Får tunnelseende.
  • Får svårare att tänka.
  • Får blackout.
  • Låser sig totalt och ger upp.


Många drabbas av tunnelseende när de utsätts för hög stress

Genom att vara utvilad och köra defensivt kan du minimera den generella svårighetsnivån på din körning och därmed undvika svåra situationer som orsakar stress.

Om du har lätt för att bli stressad bör du alltid se till att ha mycket tid på dig när du ska köra någonstans, så att du inte blir stressad över att du har bråttom. Du kan även sänka svårighetsnivån genom ditt val av tidpunkt, exempelvis genom att undvika rusningstrafiken och mörkerkörning.

För att minska risken för hög stress så är det även viktigt att din motorcykel och dess utrustning är pålitlig och i bra skick.

Ett annat sätt att på sikt bli mindre stressad när du kör motorcykel är att öva på de moment som gör just dig stressad. Om exempelvis krypkörning eller start i backe alltid gör dig väldigt stressad så kan du mängdträna på just det momentet. Först under kontrollerade former, när du inte har bråttom, och sedan på riktigt, ute i trafiken.

När du väl har bemästrat momentet kommer du förmodligen inte ens förstå hur det en gång i tiden kunde göra dig så stressad.


För att bli en bra förare är det viktigt att fortsätta träna på de moment som gör dig stressad även efter att du har tagit körkort

Grupptryck

Att ge efter för grupptryck innebär att vi ändrar vårt beteende och agerar på ett sätt vi inte hade gjort om vi varit ensamma.

Grupptryck kan vara både positivt och negativt, det beror helt på vilka människor gruppen består av.

Det är positivt om en passagerare eller annan förare exempelvis övertalar dig att ta det lugnt och köra försiktigt, men det är negativt om passageraren eller föraren istället övertalar dig att köra efter att ha druckit alkohol eller hetsar dig till att köra för snabbt eller att ta onödiga och dumma risker.


Låt dig inte påverkas av negativt grupptryck

Konsekvenser

Studier om bilkörning har visat att främst manliga, men även kvinnliga, unga förare löper mycket stor risk att råka ut för en trafikolycka när de kör bil tillsammans med unga manliga passagerare. En starkt bidragande faktor till detta är just grupptryck.

Oavsett vilken typ av fordon du kör så måste du vara uppmärksam på vilket sätt du påverkas av andra. Speciellt när du kör med en ung manlig passagerare eller i grupp tillsammans med unga män.

Även om en passagerare eller en annan förare hetsar dig att köra på ett sätt som leder till en olycka så är det alltid du som förare som bär hela ansvaret.


Om du orsakar en olycka bär du som förare alltid hela ansvaret

Olovlig körning

En farlig situation som kan orsakas av grupptryck är när en eller flera personer utan körkort ber en person med körkort om att få provköra eller låna dennes bil eller motorcykel.

Om du låter en kompis som du vet saknar körkort köra din motorcykel så riskerar ni båda straffpåföljd. Din kompis gör sig skyldig till olovlig körning genom att köra din motorcykel utan körkort och du gör dig skyldig till tillåtande av olovlig körning genom att medvetet låta en person utan körkort köra din motorcykel.

Andelen omkomna som saknar körkort är betydligt högre bland dem som kört motorcykel jämfört med bil.

En annan farlig situation som också kan orsakas av grupptryck är när en person med körkort hetsar en person utan körkort att provköra hans eller hennes bil eller motorcykel, eller köra hem från en fest för att han eller hon har druckit alkohol.

Vissa påverkas lättare

Alla kan falla för grupptryck men personer med dåligt självförtroende påverkas lättare än andra. Eftersom de så gärna vill bli accepterade av gruppen gör de som de blir tillsagda istället för att säga ifrån. Detta leder till att förare med dåligt självförtroendet slutar lita på sitt eget omdöme och får ännu sämre självförtroende.

För att vinna riktig respekt och acceptans i gruppen måste man fatta sina egna beslut, ta ansvar för gruppens säkerhet och våga säga ifrån.

Ha allt detta i åtanke även när du är passagerare, så att det inte är du som driver en kompis till att köra på ett sätt som han eller hon inte är bekväm med. Tveka inte heller att säga ifrån om du känner dig otrygg med sättet som någon kör på.