Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Sparsam körning

Bränslesparande körteknik

Genom att lära dig att köra sparsamt (EcoDriving på engelska) så kan du minska din motorcykels bränsleförbrukning samtidigt som du sliter mindre på motorcykeln. Utslaget på några år så resulterar de minskade bränsle- och reparationskostnaderna i stora pengar.

En sparsam körstil leder dessutom till att motorcykeln producerar mycket mindre avgaser och buller än vad den hade gjort med en mer offensiv körstil.


Sparsam körning minskar både motorcykelns bränsleförbrukning och avgasutsläpp

Sparsam körning innebär sammanfattningsvis att du ska:

 • Växla upp tidigt.
 • Accelerera bestämt och köra på höga växlar.
 • Undvika att övervarva motorn
 • Hålla hastighetsgränserna.
 • Köra med ett jämnt gaspådrag.
 • Motorbromsa så mycket som möjligt.
 • Planera din körning.
 • Undvika att bromsa och stanna i onödan.
 • Rulla utan gas i medlut och köra med jämnt gaspådrag i motlut.

Att köra sparsamt är bra för både miljön och trafiksäkerheteten eftersom det är en väldigt lugn, mjuk och planerad körstil. Trafiksäkerheten har dock alltid högre prioritet än att köra sparsamt.

I en situation där du snabbt måste få stopp på motorcykeln så ska du inte tänka på att motorbromsa eller att bromsa mjukt, utan endast på att få stopp på motorcykeln så fort som möjligt.

Växla upp tidigt och accelerera bestämt

För att köra sparsamt ska du försöka att snabbt komma upp till marschfart och hög växel. En motorcykel som håller en konstant hastighet förbrukar nämligen mindre bränsle än en motorcykel som accelererar.

Du ska därför växla upp så tidigt som möjligt efter start, eller när du ska öka hastigheten igen - exempelvis efter en inbromsning. Ju högre växel du kommer upp i, desto mindre bränsle drar motorcykeln.

Håll hastighetsgränserna

För att minimera bränsleförbrukningen så är det även väldigt viktigt att du håller hastighetsgränserna. Ju fortare du kör desto mer ökar nämligen luftmotståndet och bränsleförbrukningen.

 • Om du sänker hastigheten från 110 km/h till 100 km/h minskar bränsleförbrukningen med 10 %.
 • Om du sänker hastigheten från 110 km/h till 90 km/h minskar bränsleförbrukningen med 20 %.


Höga hastigheter innebär högt luftmotstånd och hög bränsleförbrukning

Det är även viktigt att köra med ett jämnt gaspådrag eftersom din motorcykel då förbrukar mindre bensin än om du varierar gaspådraget mycket efter exempelvis trafiktäthet. En motorcykel som håller en konstant hastighet förbrukar mindre bränsle än en motorcykel som accelererar.

Att köra med lägre hastighet och med ett jämnt gaspådrag minskar förutom bränsleförbrukningen och motorns utsläpp av luftföroreningar även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.

Lägre hastighet innebär också att bullret från motorn, vindbruset och det buller som uppstår när däcken rullar mot vägbeläggningen blir lägre.

Motorbromsa

Genom att motorbromsa kan du bromsa motorcykeln utan att något bränsle tillförs till motorn. Du motorbromsar genom att släppa gasen och växlar ner när det behövs. Att motorbromsa är mycket mer energieffektivt än att bromsa med fram- eller bakhjulsbromsen.

Om du ska motorbromsa kraftigt bör du först bromsa lätt med fram- eller bakhjulsbromsen så att motorcykelns bromsljus tänds. Detta förvarnar bakomvarande trafik om att du snart kommer att sänka hastigheten.

Vissa fordon låter ansträngda vid motorbromsning medan andra inte låter alls. Om motorljudet försvinner så kan fartkänslan avta, det är därför viktigt att du då och då tittar på hastighetsmätaren när du motorbromsar så att du inte kör snabbare än vad du tror eller får.


Håll koll på både varvräknaren och hastighetsmätaren när du motorbromsar

Planera din körning

Genom att planera din körning så kan du undvika onödiga inbromsningar, stopp och starter. Varje gång du bromsar eller stannar försvinner den energi som har byggt upp motorcykelns hastighet och för att bygga upp motorcykelns hastighet igen förbrukas ny energi. För att spara bränsle är det alltså viktigt att du gör så få stopp som möjligt och att du håller en jämn hastighet.

För att kunna planera din körning så måste du hålla ordentligt avstånd till framförvarande fordon så att du kan se vad som händer längre fram. Anpassa hastigheten genom att motorbromsa när du närmar dig korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna.


Det blir lättare att planera din körning om du håller ordentligt avstånd till framförvarande fordon

Rulla nedför - håll jämn gas uppför

För att minimera bränsleförbrukningen och belastningen på motorcykelns bromsar när du kör utför branta backar så ska du köra på en låg växel utan att gasa (släpp gasen helt). På detta sätt motorbromsar du vilket ger en mjuk och kontrollerad bromseffekt utan att något bränsle förbrukas.

Om du använder fram- eller bakhjulsbromsen i onödan i nedförsbackar så slösar du bara bränsle. I branta nedförsbackar så blir dessutom bromsarna tillslut utslitna av värmeutvecklingen.


Släpp gasen helt i branta nedförsbackar och kör på en låg växel

För att köra sparsamt i uppförsbackar ska du försöka hålla ett så jämnt gaspådrag som möjligt med en så hög växel som möjligt. Ge stöd med gasen men öka helst inte hastigheten. Försök därför att få upp fart innan uppförsbacken så att du kan använda en hög växel i backen utan att behöva ge mer gas på vägen upp.

Om det kommer en uppförsbacke efter en brant nedförsbacke så kan du utnyttja den högre hastigheten från nedförsbacken till att kunna köra på en hög växel i uppförsbacken.

Bränslesparande tips

Det är inte bara din körteknik som påverkar motorcykelns bränsleförbrukning, det finns mycket annat du kan göra för att spara bränsle:

 • Kör inte på tomgång (i de flesta kommuner är det förbjudet att köra på tomgång i mer än 1 minut).
 • Töm eller montera bort packväskor när de inte används.
 • Kör alltid med rätt lufttryck i däcken.
 • Serva motorcykeln ofta - regelbunden service av motorn minskar bränsleförbrukningen.
 • Kontrollera då och då att luftfiltret sitter som det ska och att det inte är igensatt.


Packväskor och last ökar motorcykelns vikt och luftmotstånd och därmed dess bränsleförbrukning

Miljövänliga åtgärder

Som motorcykelägare finns det även mycket annat som man måste tänka på för att minimera motorcykelns påverkan på miljön:

 • Lämna allt miljöfarligt avfall (t.ex. oljefilter) på en miljöstation.
 • Köp om möjligt en motorcykel som helt eller delvis drivs med icke-fossilt bränsle.
 • Tvätta motorcykeln miljövänligt, helst på en miljöanpassad biltvätt med oljeavskiljare och reningsanläggning.
 • Om du tvättar motorcykeln hemma ska du välja ett miljömärkt bilschampo, undvika kallavfettningsmedel och aldrig låta smutsvatten och bilvårdsprodukter rinna ner i dagvattenbrunnar (gatubrunnar). Om du måste tvätta motorcykeln hemma, gör det då på en gräsmatta eller grusyta (gräset eller gruset fungerar då som ett enklare filter).

Att köra motorcykel är betydligt sämre för miljön än att åka buss, tåg eller tunnelbana. Att ersätta så många motorcykelresor som möjligt med att gå, cykla eller åka buss, tåg eller tunnelbana är alltså den mest miljövänliga åtgärden du kan vidta som motorcykelägare.

Att köra motorcykel är dock oftast ett miljövänligare alternativ än att köra bil. En motorcykel förbrukar i genomsnitt drygt en liter mindre jämfört med en dieselbil och tre liter mindre jämfört med en bensinbil på tio mil, vilket betyder att motorcyklar släpper ut betydligt mindre koldioxid än bilar.

Av alla trafikslag är det flyg som påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men eftersom den absolut största delen av alla persontransporter sker med bil så är det biltrafiken som påverkar klimatet mest, totalt sett.


Gör vad du kan för miljön för att bidra till en hållbar framtid