Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Rätt belysning

Reglerna

I Sverige är det lag på att motorcykelns ljus ska vara tänt även när det är ljust ute. Det är viktigt att veta vilka ljus som ska vara tända under olika situationer samt vilka kombinationer av ljus som är förbjudna.

Obligatoriska ljus

Dagsljus: Halvljus, varselljus eller dimljus. Du får kombinera halvljuset eller dimljuset med varselljuset.

Gryning, skymning eller mörker: Halvljus eller helljus. Dimljus om det är dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel). Parkeringsljus om du har parkerat eller stannat på en väg (även vid tillfälliga stopp).

Dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel): Halvljus, helljus eller dimljus.

Vid dimma eller kraftig nederbörd så är det i regel både effektivare och säkrare att använda dimljuset eller halvljuset än att använda helljuset. Det beror på att helljuset är så starkt och riktad i en sådan vinkel att det reflekteras i vattenpartiklarna och bländar dig.

Nödstopp: Varningsblinkers (om din motorcykel är utrustad med det). I gryning, skymning eller mörker ska du även tända motorcykelns parkeringsljus.

Läs mer om motorcykelns belysning


I gryningen, skymningen och i mörker är det inte tillåtet att kombinera halvljuset med varselljuset eller dimljuset

Förbjudna ljuskombinationer

Vissa ljus får du inte ha tända samtidigt eftersom kombinationen kan vara bländande för andra trafikanter. Följande ljuskombinationer är förbjudna:

 • Halvljus och dimljus (bara tillåtet i dagsljus)
 • Halvljus och varselljus (bara tillåtet i dagsljus)
 • Dimljus och varselljus (bara tillåtet i dagsljus)

Om du kör med en förbjuden ljuskombination riskerar du böter.

Observera att reglerna skiljer sig för motorcykel och bil. När du kör bil så är det aldrig tillåtet att kombinera halvljuset med dimljuset eller varselljuset, det är inte heller tillåtet att kombinera dimljuset med varselljuset.

Helljuset

Vid mörkerkörning ska du använda helljus så mycket som möjligt. Du får dock inte köra med helljus:

 • När du möter ett fordon.
 • När du kör bakom ett fordon och är så nära att föraren kan bli bländad.
 • När du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning.
 • När vägen har tillfredsställande belysning.

Att en väg har tillfredsställande belysning innebär att det inte finns några mörka delar på vägen eller att den är så pass väl upplyst att du inte ser bättre med helljus än med halvljus. Det kan alltså vara tillåtet att köra med helljus trots att vägen har belysning. Om det är mörkt ute och du kör på en gata med svag gatubelysning kan det exempelvis vara lämpligt att köra med helljus, förutsatt att du inte bländar någon annan förare.

När du kör med helljus och närmar dig en korsning kan det vara lämpligt att blända av till halvljus. Annars riskerar du att blända förare som kör på den korsande vägen.

Observera att du inte måste blända av för fotgängare. Man bör till och med inte blända av till halvljus vid möte med fotgängare eftersom helljuset gör det lättare att se dem ordentligt. Fotgängare kan ju dessutom enkelt undvika bländning genom att vända bort blicken.


Du måste inte blända av till halvljus för fotgängare

Ljustutan

När du kör i mörker kan du använda helljuset som en "ljustuta" genom att snabbt tända och släcka det. Det kan exempelvis vara lämpligt om du ser en förare köra i fel körfält eller om du misstänker att en trafikant inte har upptäckt dig.

Precis som den vanliga tutan ska ljustutan bara användas om det behövs för att avvärja en farlig situation.

Ljus och reflexer på släpvagn

En motorcykel med släpvagn ska ha följande lyktor och reflexer placerade på släpvagnen:

 • En till två baklyktor med rött ljus.
 • En till två stopplyktor (bromsljus) med rött ljus.
 • En till två reflexanordningar baktill som återkastar rött ljus.
 • Ett jämnt antal körriktningsvisare (blinkers) på varje sida med orangegult ljus bakåt.