Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Krafter som påverkar köregenskaperna

Sidkraft och väggrepp

Sidkraft

Sidkraft är den fysiska kraft som skapas av däcken vid kurvtagning. Sidkraft gör så att däcken kan greppa vägen trots att vägen svänger. Utan sidkraft skulle din motorcykel alltså gå rakt fram i kurvor.

Sidkraftsbehovet ökar och minskar i kvadrat i förhållande till hastigheten. Om du fördubblar hastigheten så fyrdubblas alltså sidkraftsbehovet och om du tredubblar hastigheten så niodubblas sidkraftsbehovet. Ju snabbare du kör och ju tvärare kurvan är desto högre blir sidkraftsbehovet. Om sidkraftsbehovet blir för stort tappar däcken fäste.

Det är med andra ord väldigt viktigt att du alltid anpassar din hastighet efter kurvors tvärhet för att inte köra omkull.


Utan sidkrafter från vägen skulle din motorcykel gå rakt fram i kurvor

Väggrepp

För att hålla kvar ett fordon på vägen behöver väggreppet, alltså friktionen mellan däck och vägbana, vara tillräckligt bra. Väggreppet försämras av regn, snö och is, föroreningar som diesel och olja samt ojämnheter som grus, gropar och lagningar. Väggreppet påverkas även av däckens kvalitet och skick.

Absolut bäst väggrepp är det på en helt torr asfaltsväg. Men om asfalten är blöt och lerig eller helt nylagd så kan väggreppet försämras dramatiskt. Under sådana omständigheter kan det faktiskt vara bättre väggrepp på en hårt packad grusväg än på en asfaltsväg.

När du avgör vilken hastighet som är lämplig i en viss situation så måste du alltid ta hänsyn till väggreppet.


Ojämnheter i vägbanan gör väggreppet avsevärt mycket sämre

Under- och överstyrning

Understyrning: En motorcykel med tyngdpunkten långt fram blir understyrd eftersom avdriften då driver motorcykelns framdel utåt när den svänger. En motorcykel som är understyrd svänger mindre än vad du vill, svängradien ökar alltså.

Överstyrning: En motorcykel med tyngdpunkten långt bak blir överstyrd eftersom avdriften då driver motorcykelns bakdel utåt när den svänger. En motorcykel som är överstyrd svänger mer än vad du vill, svängradien minskar alltså.

Detta måste du ta hänsyn till när du skjutsar en passagerare, kör tung last eller om du kör en baktung custom- eller touringmotorcykel.


När du kör med en passagerare blir motorcykeln överstyrd

Om en motorcykel har tyngdpunkten centrerad nära mitten blir den neutralstyrd eftersom avdriften då fördelas jämnt mellan fram- och bakdelen.

Gyroeffekten

Det är tack vare gyroeffekten som det är så pass mycket lättare att hålla balansen på en motorcykel, eller en vanlig cykel, i höga hastigheter än vad det är i väldigt låga hastigheter.

Det är även gyroeffekten som gör att du kan styra motorcykeln med kroppsrörelser, istället för med styret, i högre hastigheter.

Rörelseenergi

Ett objekts rörelseenergi är den energi som alla objekt i rörelse innehar - exempelvis en motorcykel som färdas framåt. Motorcykelns rörelseenergi påverkas både av dess vikt och dess hastighet. Så länge motorcykelns vikt eller hastighet inte förändras så förändras inte heller dess rörelseenergi.

Om motorcykelns vikt förändras (exempelvis av last eller passagerare) så förändras rörelseenergin proportionellt i förhållande till viktförändringen. En viktfördubbling innebär alltså en fördubbling av rörelseenergin.

Om motorcykelns hastighet förändras så förändras rörelseenergin istället i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringen. En hastighetsökning från 30 km/h till 90 km/h innebär alltså en niodubbling av rörelseenergin eftersom 3 upphöjt till 2 är 9.

Om rörelseenergin niodubblas så niodubblas även bromssträckan eftersom bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.


Alla objekt i rörelse innehar en energi som kallas rörelseenergi

Med andra ord blir krafterna vid höga hastigheter oerhört stora. Om du kör motorcykel och missbedömer, eller underskattar, rörelseenergin så är risken stor att du inte kommer att kunna få stopp på motorcykeln i tid - något som i värsta fall kan leda till en allvarlig olycka.