Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Motorcykelns uppbyggnad

Din motorcykel

Alla motorcyklar är givetvis inte uppbyggda på samma sätt men här kan du läsa om de vanligaste konstruktionerna och om hur du vanligtvis kontrollerar och justerar de olika komponenterna.

Det är viktigt att du lär känna din egen motorcykel och att du tar för vana att konsultera instruktionsboken för att ta reda på vad som gäller för just din motorcykelmodell.

Ramen

Ramen är motorcykelns bärande stomme. Ramen är gjord av stål, aluminium eller en legering och består av sammansvetsade, ihåliga rör på vilka motorcykelns olika komponenter är monterade.


Man kan säga att ramen är motorcykelns skelett

Ramen har som uppgift att se till att motorcykeln spårar. Att en motorcykel spårar innebär att bakhjulet går i samma linje som framhjulet. Om du kör omkull eller om motorcykeln välter så kan ramen bli skev vilket kan resultera i att motorcykeln inte längre spårar.

Kontroll

När du kontrollerar ramen ska du kolla att:

 • Den inte är sned eller skev.
 • Det inte finns några sprickor eller andra synliga skador - var extra noga kring infästningen av styrhuvud, motorfästen, svinglager, stötdämpare och bakramen.
 • Alla bultar och muttrar sitter som de ska.

Rådfråga en verkstad eller din mc-handlare om du är osäker på ramens skick.

Styrsystemet

Motorcykelns styrsystem utgörs av styret och framgaffeln. I framgaffeln sitter framfjädringen, antingen i form av en teleskopgaffel eller, på moderna motorcyklar, en stabilare och mindre nedtyngande så kallad upp- och nedvänd framgaffel.

Styret ska ställas in på ett sätt som gör din körställning så bekväm som möjligt samtidigt som du kan manövrera motorcykeln på ett så säkert sätt som möjligt.

Styret ska normalt vara mellan 50 och 90 centimeter brett. Handtagen bör inte vara placerade över dina axlar.


Justera styret så att din körställning blir bekväm, dina armar och axlar ska inte göra ont, sticka eller domna bort

I ramens styrhuvud (där framgaffeln sitter fast) finns det ett övre och ett undre styrlager. Dessa får absolut inte glappa. Glappande styrlager kan kraftigt försämra motorcykelns köregenskaper och kan i värsta fall leda till wobbling.

Kontrollera styrlagren ofta eftersom de utsätts för mycket smuts och vatten. Om de bara glappar lite så kan det räcka med att dra åt dem försiktigt. Om det inte hjälper så måste de bytas ut.

Använd aldrig avfettningsmedel eller högtryckstvätt direkt på styrlagren (eller andra lager) - det löser nämligen upp fetterna inuti lagren vilket i värsta fall resulterar i att de rostar.

Framgaffeln

I framgaffeln sitter två packboxar, dessa ska vara hela och rena och får absolut inte läcka. Om olja rinner ner på bromsskivorna så kan bromsverkan på framhjulet försämras eller i värst fall upphöra helt.

Om en packbox börjar läcka så bör du ändå byta båda två på samma gång. Risken att den andra packboxen också börjar läcka är nämligen stor.

Oljan i framgaffeln måste bytas med jämna mellanrum eftersom den sakta drar åt sig fukt vilket tillslut ger oljan en annan viskositet (tjockhet). Gammal olja som långsamt har spätts ut med fukt kan få en sådan viskositet att den tränger ut genom packboxarna (gummitätningar), utan att de är trasiga.

Om framgaffeln känns för mjuk kan det vara för lite olja i den. Om den känns för hård så är det troligtvis för mycket olja (eller smuts) i den.

Om framgaffeln faller inåt eller utåt i kurvorna så måste gaffelkronorna justeras genom att antingen höjas eller sänkas.

Kontroll

När du kontrollerar styrsystemet ska du kolla att:

 • Styret går att vrida fullt ut åt båda hållen utan att det låter märkligt eller att några vajrar tar emot.
 • Styrlagren inte glappar genom att ta tag i framgaffelns nedre del och dra det fram och tillbaka.
 • Packboxarna i framgaffeln är hela och att ingen olja trängt upp.
 • Framgaffeln varken känns för mjuk eller för hård.


Packboxarna i framgaffeln ska vara hela och rena och får absolut inte läcka olja

Fjädringen

Motorcyklar har fjädring (stötdämpning) både fram och bak. Framtill sitter fjädringen i framgaffeln och baktill är fjädringen fäst mellan bakramen och svingarmen. Fjädringens uppgift är att göra körningen mjukare, bekvämare och framförallt säkrare.

Fjädringen tar upp energin i hjulen när de studsar mot underlaget och bromsar sedan ner energin gradvis så att stöten inte fortplantar sig till resten av motorcykeln. Därefter skjuter fjädringen tillbaka hjulet ned mot marken.

En trasig eller felaktigt inställd fjädring försämrar motorcykelns väggrepp och gör körningen betydligt obekvämare.

Om fjädringen känns fel bör du kontrollera att det finns tillräckligt mycket gaffelolja, att oljan inte är för gammal och att fjädringen inte är så utsliten att den måste bytas.


Att fjädringen fungerar som den ska är avgörande för motorcykelns väggrepp

På de flesta motorcyklar kan du själv justera fjädringen så att den passar din körstil. Titta i instruktionsboken hur du gör detta.

Kontroll

När du kontrollerar fjädringen ska du kolla att:

 • Fjädringen fram och bak inte går i botten eller står och gungar, den ska stanna direkt efter att den har fjädrat ut - sitt på motorcykeln med centralstödet uppfällt när du kontrollerar detta.
 • Fjädrarna eller stötdämparna inte är utslitna eller trasiga.
 • Det inte är för lite eller för gammal gaffelolja.
 • Svingarmslagren är stadiga genom att hålla ena handen på lagren samtidigt som du tar tag längst bak på bakhjulet och vickar det fram och tillbaka (smörj/byt ut lagren vid behov). Glappande svingarmslager gör motorcykeln instabil och ökar risken för wobbling.

Hjulen

Motorcyklar har antingen ekerhjul, sammansatta hjul, helgjutna hjul eller tallrikshjul. Oavsett typ så har alla hjul lager som sitter fast i hjulnaven, dessa är utsatta för mycket smuts och vatten och måste därför skötas om och kontrolleras med jämna mellanrum - de ska varken glappa eller gå tungt. Om lagren glappar måste de bytas ut.


Bilden visar ett ekerhjul, ett sammansatt hjul, ett helgjutet hjul och ett tallrikshjul

När du tvättar hjulen ska du inte använda avfettningsmedel eller högtryckstvätt direkt på lager, då kan fetterna inuti lagren försvinna vilket i värsta fall resulterar i att de rostar. Smörj hjullagren vid behov om de har smörjnipplar.

Kontroll

När du kontrollerar hjulen ska du kolla att:

 • Ekrarna är lagom spända (ekerhjul).
 • Det inte finns några sprickor eller lösa delar på ekrar, nav och fälg - på helgjutna hjul kan du behöva knacka försiktigt på ekrarna med en träklubba för att upptäcka sprickor (om det finns en spricka så är också ljudet lite sprucket.)
 • Alla nitarna är ordentligt fästa (sammansatta hjul).
 • Hjullagren inte glappar genom att rycka däcken fram och tillbaka (mot dig och från dig) - sitt på ett knä och ta tag i däckets ytterkanter ("klockan 9 och klockan 3") när du gör detta.
 • Hjullagren inte låter märkligt när du snurrar på hjulen (byt lagren om det gör det).
 • Hjulen är fastskruvade och att muttrarna är låsta.
 • Hjulen spårar (att fram- och bakhjul går i samma linje).

Att hjulen spårar är extra viktigt att kontrollera om du har kört omkull, om motorcykeln har vält eller om du har justerat kedjespelet.

Om din motorcykel inte spårar justerar du bakhjulet tills det går i samma linje som framhjulet.

Däcken

Välj alltid däck som är lämpliga för det underlag du kör mest på. Om du exempelvis bara kör i tätbebyggda områden ska du inte ha crossdäck på din motorcykel eftersom de ger ett dåligt väggrepp på asfalt.

Breda däck ger ofta både bättre stabilitet, kortare bromssträcka och bättre väggrepp än smala däck. Nackdelen med breda däck är att risken för vattenplaning ökar.

Rådgör med mc-fabrikanten och/eller en däckhandlare när du ska köpa däck eftersom det även är viktigt att du köper däck med rätt dimensioner - med fel däcktyp eller storlek så är risken stor att motorcykelns köregenskaper försämras.


Fel däcktyp eller storlek kan resultera i försämrade köregenskaper

Du behöver inte ha speciella vinterdäck på din motorcykel vid vinterväglag, men du får använda dubbdäck mellan 1 oktober-15 april eller om vinterväglag råder.

Nya däck

När du har bytt till nya däck så bör du balansera om hjulen för att köregenskaperna inte ska försämras (det kan bli skakigt).

Nya däck är till en början mycket släta och hala. Kör därför in däcken mjukt och lugnt de första 10 milen för att däcken ska ruggas upp och få bättre grepp och för att däcken ska fastna ordentligt på fälgarna. Under inkörningsperioden är det rekommenderat att undvika plötsliga accelerationer, väldigt hårda inbromsningar samt skarp kurvtagning.


Nya däck måste köras in försiktigt

Kontroll

När du kör rakt fram så är den yta av däcken som kommer i kontakt med vägen väldigt liten. Däcken måste alltså vara i väldigt bra skick för att du inte ska köra omkull.

När du kontrollerar hjulen bör du även kontrollera däcken. Däcken ska helst vara kalla när du gör det. Med kalla däck menas att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.

När du kontrollerar däcken ska du kolla att:

 • Mönsterdjupet på bägge däcken är minst 1 millimeter djupt på hela slitbanan (3 millimeter är rekommenderat).
 • Däcken inte har några skärskador, defekter eller vassa föremål som sitter fast.
 • Lufttrycket är rätt.

Mönsterdjup

En avgörande faktor för väggreppet är däckens mönsterdjup och skick. Däck som har varit med några år men fortfarande har ett ok mönsterdjup bör eventuellt bytas ut ändå eftersom däckens friktionsegenskaper försämras med tiden.

Nya framdäck har 5-6 millimeter mönsterdjup och nya bakdäck har 6-7 millimeter mönsterdjup. Motorcykeldäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1 millimeter men bör av säkerhetsskäl bytas redan vid 3 millimeter. När mönsterdjupet har slitits ner till 3-4 millimeter är däcken nämligen så pass slitna att våtgreppet försämras samtidigt som risken för vattenplaning ökar.

Kontrollera mönsterdjupet med jämna mellanrum med hjälp av en däckmönstermätare.


Det minsta tillåtna mönsterdjupet för motorcykeldäck är 1 millimeter

Rätt lufttryck

Du bör regelbundet kontrollera lufttrycket i däcken under säsongen. Eftersom temperaturen och lufttrycket i däcken ökar under färd så är det optimalt att göra det när däcken är kalla. Däcken är "kalla" när motorcykeln har körts kortare än 1,6 km i måttlig hastighet eller när motorcykeln har stått stilla i minst tre timmar.

Håll alltid det lufttryck som motorcykeltillverkaren rekommenderar i båda däcken. Det rekommenderade lufttrycket är vanligtvis inom spannet 2.0-3.0 bar. Ofta ska bakdäcket ha något högre lufttryck än framdäcket.

Det tryck som anges på däcksidorna gäller endast vid maximal belastning. Detta tryck ska aldrig överskridas.

För lågt lufttryck i däcken kan leda till att:

 • Däcken slits mer (främst på ytterkanterna).
 • Motorcykeln blir "segstyrd" och mindre stabil.
 • Risken för wobbling ökar.
 • Bränsleförbrukningen ökar.

För högt lufttryck i däcken kan leda till att:

 • Däcken lättare studsar mot underlaget.
 • Väggreppet försämras.
 • Fjädringen försämras.

Tänk på att du kan behöva höja lufttrycket i däcken (framförallt i bakdäcket) om du ska köra med en passagerare eller med tung packning.


Både för högt och för lågt lufttryck i däcken kan försämra motorcykelns köregenskaper

Kåpa och packväskor

Det finns naturligtvis mängder med extrautrustning som du kan montera på eller utrusta din motorcykel med. Till den vanligaste extrautrustningen hör kåpor och packväskor.

Kåpor

Kåpor skyddar mot vind och regn och kan därmed göra körningen bekvämare, men det finns också risker med kåpor. Beroende på kåpans utformning kan den göra motorcykeln mer mottaglig för vindbyar och sidvind.


Kåpor skyddar mot vind och regn men kan göra motorcykeln mer mottaglig för vindbyar och sidvind

Vid en olycka kan en kåpa dessutom förvärra skadorna. Om du själv ska montera en kåpa är det viktigt att du väljer en modell som är lämplig för din motorcykel, annars kan köregenskaperna försämras markant. Tala därför med din mc-handlare innan du bestämmer dig för vilken modell du ska köpa.

Packväskor

Packväskor, sidoväskor, toppboxar och tankväskor finns i många olika utföranden men fyller alla samma funktion: de gör det möjligt för dig att lasta mer på motorcykeln.

Det är viktigt att inte lasta för mycket på motorcykeln eller att placera lasten fel.

 • För mycket tung last kan tynga ned motorcykelns bakdel vilket kan göra framlyktan bländande och förlänga bromssträckan.
 • Felaktigt placerad last kan förändra motorcykelns köregenskaper och orsaka självsvängning (wobbling).
 • Felaktigt placerad last kan även skymma lampor/reflexer samt registreringsskylten.

Tyngdpunkten ska vara så nära motorcykelns mittpunkt som möjligt och lastfördelningen ska vara så jämn som möjligt mellan vänster och höger sida. Att exempelvis lasta all tung last i toppboxen är med andra ord inte så smart eftersom tyngdpunkten då hamnar långt bak och högt upp, vilket försämrar motorcykelns köregenskaper. Tung last placeras säkrare i en tankväska, ryggsäck eller jämnt fördelad och långt ner i två sidoväskor.

Mjuka väskor måste säkras ordentligt, helst med spännband, så att de inte kan flytta sig eller falla av under färd.

Efter att du har monterat nya packväskor eller packat motorcykeln på ett nytt sätt bör du provköra motorcykeln på en parkeringsplats eller liknande för att testa om dess köregenskaper har förändrats.


Lastens tyngdpunkt ska vara så nära motorcykelns mittpunkt som möjligt och lastfördelningen ska vara så jämn som möjligt mellan vänster och höger sida

Släpvagn

När du kopplar en släpvagn till din motorcykel så måste du tänka på att motorcykelns kör- och bromsegenskaper förändras.

Efter att du har monterat en dragkrok så måste motorcykeln registreringsbesiktas. Släpvagnen behöver dock inte vara registrerad. Den måste däremot uppfylla vissa tekniska specifikationer. Läs om beredd, vikt och hastighet för släpvagn.

Kultryck

Kultrycket är det tryck som släpets kopplingsanordning utsätter motorcykelns dragkrok för.

Det är lastens tyngd och placering på släpet som avgör kultrycket: tung last som ligger för långt bak pressar kopplingsanordningen uppåt vilket sänker kultrycket medan tung last som ligger för långt fram pressar kopplingsanordningen nedåt vilket höjer kultrycket.

Lågt kultryck

 • Fordonskombinationen blir instabil.
 • Vältningsrisken ökar.
 • Kan leda till körförbud.

Högt kultryck

 • Motorcykelns strålkastare kan få en bländande vinkel.
 • Framdäckets väggrepp försämras.
 • Slitaget på bakdäcket ökar.


En släpvagn påverkar alltid motorcykelns kör- och bromsegenskaper, men om kultrycket är fel kan fordonskombinationen bli trafikfarlig

Säkerhetskontroll

Oavsett om du ska dra en släpvagn med en två-, tre- eller fyrhjulig mc eller med en bil så måste du genomföra en säkerhetskontroll innan du kör iväg.

Kontrollera att:

 • Lasten är korrekt säkrad.
 • Dragkulan har gått in i kulhandsken - dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan.
 • Kultrycket är korrekt - tänk på att ett för lågt kultryck gör fordonskombinationen trafikfarlig.
 • Katastrofvajern (finns endast på bromsade släpvagnar) är rätt fastsatt - den får inte sitta enbart runt dragkulan då vajern ska fungera även om kulan brister.
 • Elkontakten är ansluten och inte släpar i marken samt att alla lampor och funktioner fungerar som de ska.
 • Släpvagnens handbroms är helt lossad (gäller inte obromsade släpvagnar).
 • Stödhjulet är upphissat och låst.
 • Dragfordonets backspeglar är rätt inställda.