Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Motorn

Motortyper

Motorcyklar har antingen en förbränningsmotor eller en elmotor. Förbränningsmotorer arbetar antingen i två eller fyra takter.

Tvåtaktsmotorer är vanligast på lätta motorcyklar och har vanligtvis en till fyra cylindrar. Tvåtaktsmotorer arbetar i två takter: arbetstakt och avgastakt.

Fyrtaktsmotorer har en jämnare och mjukare gång än tvåtaktsmotorer, men ger mindre effekt i förhållande till storlek och vikt. Fyrtaktsmotorer har vanligtvis en till sex cylindrar och arbetar i fyra takter: insugningstakt, kompressionstakt, arbetstakt och avgastakt.

Fyrtaktsmotorer är bättre för miljön eftersom de släpper ut mindre farliga ämnen än tvåtaktsmotorer.

Kraftöverföringen

Motorns kraft förs via kopplingen, växellådan och kedjan/remmen/kardanen till drivhjulet (bakhjulet). Kopplingen kopplar ihop, eller ifrån, motorn med drivhjulet medan växellådan gör så att motorn kan ge kraft i olika hastigheter och på olika underlag.

Det finns även automatväxlade motorcyklar, men de är relativt ovanliga. När man kör en sådan behöver man inte tänka på att använda kopplingen eller växla, det sköter motorcykeln automatiskt.

Kopplingen

Kopplingen består av lameller och stålskivor och är den mekanism som kopplar ihop och ifrån motorn med drivhjulet.

Både kopplings- och bromshandtagen ska peka framåt och något nedåt. De ska vara justerade så att du kan dra åt dem med fingertopparna utan att behöva ändra ditt grepp på styret. Det är rekommenderat att använda fyra fingrar när du drar in kopplingshandtaget.

Om kopplingen slirar vid start eller acceleration måste kopplingen justeras. Om det inte hjälper bör lamellerna bytas ut.


Kopplingshandtag i frikopplat läge

Växellådan

Växellådans funktion är att ändra utväxling beroende på hastighets- och kraftbehov. Detta sker med hjälp av olika kugghjulskombinationer i växellådan. Litet kugghjul mot stort minskar varvtalet och hastigheten men ökar dragkraften/vridmomentet. Stort kugghjul mot litet ökar varvtalet och hastigheten men med mindre dragkraft som följd.

De flesta moderna motorcyklar har sex växlar.

Kedjedrift

Kedjedrift är det vanligaste drivsystemet. Eftersom kedjan är utsatt för mycket smuts så kräver den mycket vård. Kedjan måste alltid vara välsmord och rätt spänd.

Ett för litet kedjespel (när kedjan är för hårt spänd) kan leda till att kedjan brister medan ett för stort kedjespel (när kedjan är för löst spänd) kan leda till att kedjan hoppar av. I bägge fallen kan kedjan i värsta fall låsa bakhjulet och eventuellt även skada motorn.


Om kedjan är för löst eller hårt spänt så kan den hoppa av eller brista

Du mäter kedjespelets längd mellan dreven och justerar det genom att flytta bakhjulet. Kedjespelet ska normalt vara mellan 20-35 millimeter. Titta i instruktionsboken för att ta reda på vad som gäller för just din motorcykel.

Om du justerar kedjespelet så måste du kontrollera att motorcykeln spårar. Om motorcykeln har mekaniska bromsar så måste du även kontrollera fotbromsens spel.

Med tiden slits dreven ned, när de börjar bli spetsigt bör det bytas ut. För att undvika slitage på de nya dreven bör du då även byta ut kedjan.

Av samma anledning bör du även byta ut dreven om du byter ut kedjan.

Remdrift

På motorcyklar med remdrift så drivs hjulet av en tandad rem. Remdrift kräver betydligt mindre underhåll än kedjedrift. En driverrem håller dock inte för alltid och måste bytas ut när den är för utsliten. En ny drivrem ska köras in försiktigt.

Det går inte att justera motorcykelns spårning på motorcyklar med remdrift.


Remdrift

Kardandrift

Många tyngre motorcyklar drivs med kardandrift. Den stora fördelen med kardandrift är att det kräver väldigt lite underhåll, det är dock viktigt att kontrollera oljenivån då och då.

Det går inte att justera motorcykelns spårning på motorcyklar med kardandrift.


Precis som remdrift kräver kardandrift inte alls lika mycket underhåll som kedjedrift

Smörjsystem

För att motorn ska fungera som den ska behöver den alltid tillgång till rätt mängd motorolja. Vid kallstart är det därför viktigt att låta motorn gå på tomgång ett litet tag (aldrig mer än 1 minut) så att motoroljan hinner ut till alla delar. Kör därefter försiktigt de första kilometrarna, tills motorn når rätt arbetstemperatur. Rusa aldrig en motor genom att accelerera kraftigt medan den fortfarande är kall.

Motoroljan fyller en rad olika funktioner:

  • Den smörjer, det vill säga håller friktionsytorna i motorn åtskilda.
  • Den kyler motorn genom att transportera bort värme.
  • Den skyddar motorns olika delar mot korrosion.
  • Den minskar vibrationerna och dämpar därmed motorljudet.
  • Den har en renande funktion.


Motorolja smörjer, kyler och renar motorn samtidigt som den skyddar mot rost och dämpar motorljudet

Det är väldigt viktigt att oljenivån i motorn är rätt. Kontrollera därför nivån regelbundet, antingen med en oljesticka eller genom att inspektera nivåfönstret. Innan du kontrollerar oljenivån bör du först varmköra motorn en minut och sedan låta motorn vila en minut. Oljenivån ska absolut inte understiga miniminivån.

För låg nivå kan i värsta fall leda till att motorn blir överhettad och skär sig. För hög nivå höjer trycket i motorn och resulterar i att motorcykeln blir trög eller, i värsta fall, att packboxarna går sönder.

Om oljetryckslampan tänds under färd måste du stanna och stänga av motorn så fort det kan ske säkert för att undvika allvarliga motorskador. Att lampan tänds kan bero på att du endast måste fylla på olja, men om det inte är det som är problemet så måste du låta bärga motorcykeln till en verkstad.

På vissa motorcyklar kan lampan tändas med antingen rött eller gult sken. Rött sken innebär att något är allvarligt fel och gult sken innebär att oljenivån är för låg.


Oljetryckslampan

Tvåtaktsmotorer

Smörjningen hos tvåtaktsmotorer sker antingen via en pump som automatiskt pumpar in rätt mängd olja i motorn från en separat oljetank eller så blandar du själv i oljan med bensinen i tanken. De flesta tvåtaktare kräver 2-4 % olja i bensinen men med moderna tvåtaktsoljor och moderna motorkonstruktioner kan det ibland räcka med 1 %.

Precis som i övriga fall ska du titta i instruktionsboken för att ta reda på exakt vad som gäller för just din motorcykel.

Fyrtaktsmotorer

Smörjningen hos fyrtaktsmotorer sker vanligtvis via en pump som pumpar in rätt mängd olja i motorn.

Växellådan

En del fyrtaktsmotorer har ett gemensamt smörjsystem för motorn och växellådan, men tvåtaktsmotorer och en del fyrtaktsmotorer har ett separat system för växellådan som måste underhållas. Kolla i instruktionsboken hur ofta oljan ska bytas och hur du gör det.

Kylsystem

Motorcykelns kylsystem har som uppgift att leda bort överskottsenergi från motorn. Motorcyklar är antingen utrustade med luftkylning eller vätskekylning.

På motorcyklar med luftkylning transporteras värmen bort från kylsystemets flänsar med hjälp av fartvinden. På motorcyklar med vätskekylning sker transporten istället via kylarvätska till en kylare där fartvinden eller en elektrisk kylfläkt sedan leder bort värmen.


Kylflänsarna maximerar den värmeledande ytan som exponeras för fartvinden

Om något är fel på kylsystemet eller om det är för lite kylarvätska i kylsystemet så kan motorn bli överhettad och ta skada. Om motortemperaturen blir för hög tänds det på vissa motorcyklar en varningslampa, de flesta motorcyklar är även utrustade med en motortemperaturmätare. På dessa ska mätarnålen vara i mittläget, om nålen kommer in i varningsområdet är motortemperaturen farligt hög.

Överhettning kan orsakas av att säkringen till den elektriska kylfläkten har löst ut, att kylarvätskenivån är för låg eller att motorcykeln har stått stilla för länge med motorn igång (eftersom motorn då inte kyls av fartvinden).

Kylarvätska

Kylarvätska består vanligtvis av hälften vatten och hälften glykol och är enkel att fylla på om nivån är för låg.

Glykol förhindrar sönderfrysning, det är alltså extra viktigt att kontrollera kylarvätskenivån om du kör sent på hösten eller på vintern. Glykol skyddar även mot rost, du bör alltså ha glykol i kylsystemet även när det är varmt ute.

Glykol är miljöfarligt och mycket giftigt, djur kan dö endast av att slicka på en fläck glykol. Vissa glykolblandningar kan även skapa giftiga ångor - blanda därför aldrig olika typer av glykol med varandra.

Bränslesystemet

För att hålla bränslesystemet i gott skick och bränsleförbrukningen så låg som möjligt så måste du då och då kontrollera att allt är i sin ordning.

Förbränningen av bränsle kräver stora mängder luft, därför är det viktigt att kontrollera luftfiltret med jämna mellanrum. Om det är igensatt får motorn inte tillräckligt med luft vilket ökar bränsleförbrukningen helt i onödan. I din motorcykels instruktionsbok står det hur ofta filtret bör bytas och hur du gör.

Kontrollera även att:

  • Luftfiltret sitter som det ska så att luft kan passera igenom det.
  • Ventilationshålet på tanklocket är öppet och att tanklocket är tätt.


Genom att hålla bränslesystemet i gott skick så undviker du onödig bränsleförbrukning