Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Registrering, skatt och försäkringar

Registrering

Alla fordon har ett tillhörande registreringsbevis i två delar som är utfärdat av Transportstyrelsen. Registreringsbeviset innehåller bland annat viktiga uppgifter om mått, vikt, motortyp, tillåtna däckstyper och hur tung släpvagn fordonet får dra. Registreringsbeviset används bland annat när du ska ställa av motorcykeln eller genomföra ett ägarbyte.

Del 1 innehåller:

 • Uppgift om vem som äger eller brukar fordonet.
 • Allmänna och tekniska uppgifter om fordonet.
 • Uppgift om leasing eller kreditköp.
 • En behörighetskod för anmälan till Transportstyrelsen.
 • Den del som ska användas vid skriftlig anmälan av:
  • påställning
  • avställning
  • beställning av registreringsskyltar
  • beställning av Del 2

Del 2 innehåller:

 • Uppgift om nuvarande ägare.
 • Uppgift om tidigare ägare (max tre).
 • Allmänna uppgifter om fordonet.
 • Den del som ska användas vid skriftlig anmälan av:
  • ägarbyte
  • avregistrering

Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och ska därför förvaras säkert. Originalet av Del 2 måste alltid finnas med vid ett ägarbyte.

Om du förändrar något på din motorcykel så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer måste du registreringsbesikta motorcykeln inom en månad.

Ägarbyte och avställning

Om du har köpt eller sålt ett fordon ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Om köpet eller försäljningen har skett hos en bilhandlare kan de ofta genomföra ägarbytet åt dig.

Ni kan antingen anmäla ägarbytet online, via Transportstyrelsens app Mina fordon eller via fordonets registreringsbevis. I det sistnämnda fallet ska originalet (en kopia godkänns ej) av det senaste utfärdade registreringsbeviset skrivas under av både den nya och den gamla ägaren och sedan skickas in till Transportstyrelsen inom tio dagar. Om registreringsbeviset utfärdades efter september 2004 ska anmälan göras på Del 2 (den gula delen).

Den nya ägaren måste även teckna en trafikförsäkring som börjar gälla samma datum som har angetts för ägarbytet.


Om du har köpt eller sålt ett fordon ska du och den andra parten anmäla ägarbytet

Avställning

Om du inte ska använda din motorcykel under en längre period kan det vara en god idé att ställa av den eftersom du då inte behöver betala trafikförsäkring eller fordonsskatt för motorcykeln.

Du kan anmäla en avställning på fyra olika sätt:

 • Via Transportstyrelsens e-tjänst
 • Via Transportstyrelsens servicetelefon (0771-25 25 25)
 • Via Transportstyrelsens app Mina fordon
 • Skriftligen på ditt registreringsbevis

En vanlig missuppfattning är att ett fordon automatiskt blir avställt om det av någon anledning beläggs med körförbud. Så är inte fallet, ett fordon blir aldrig automatiskt avställt - du måste själv anmäla avställningen till Transportstyrelsen.


När din motorcykel är avställd behöver du varken betala trafikförsäkring eller fordonsskatt för den

Ett avställt fordon får inte bogseras, det får endast köras till och från besiktning om trafikförsäkringen är betald och inga fordonsskatteskulder finns.

Fordonsskatt

För de flesta motordrivna fordon måste en speciell fordonsskatt betalas till Transportstyrelsen för att fordonet ska få användas på allmän väg. Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det, då slipper du betala både fordonsskatt och trafikförsäkring. Alla typer av motorcyklar har en skatt på 180 kronor per skatteår.

Det är ägaren av fordonet som är skatteskyldig.


Du måste betala fordonsskatt för att få köra på allmän väg

Försäkringar

Alla registrerade fordon som är påställda måste ha en giltig trafikförsäkring, vid en olycka täcker den vissa kostnader, men långt ifrån alla. För att öka ditt skydd kan du även teckna en delkaskoförsäkring och/eller en vagnskadeförsäkring.

Om du tecknar en halvförsäkring så får du både en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring.

Om du tecknar en helförsäkring så får du alla tre försäkringarna - alltså en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring. En helförsäkring ger dig bäst skydd och ersätter de flesta skador på din motorcykel, oavsett vem som har orsakat dem.


En helförsäkring ger dig och din motorcykel ett komplett skydd

För att få ersättning för personliga tillhörigheter eller annan egendom (bagage, dator, kläder etc.) som skadas vid en olycka eller stjäls från motorcykeln så måste du även ha en hemförsäkring.

För varje år som du inte utnyttjar din trafikförsäkring så blir försäkringspremien billigare och billigare. Efter 5-15 skadefria år (beroende på bolag/försäkring) så får du den högsta möjliga rabatten.

Om du orsakar en olycka och fälls för grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri kan försäkringsbolaget utnyttja sin så kallade regressrätt. Du måste då betala tillbaka en del av eller hela ersättningen du fick efter olyckan.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla påställda fordon* och täcker många av de kostnader som kan uppkomma i samband med en olycka, exempelvis personskador på förare, passagerare och andra, skador på fordon du har kolliderat med samt skador på egendom som lyktstolpar och trafikanordningar. En trafikförsäkring täcker däremot inte skador på din motorcykel.


Vid en krock mellan två fordon är det den vållande personens trafikförsäkring som ska ersätta skadorna

Om din motorcykel inte har en trafikförsäkring så måste du betala en hög trafikförsäkringsavgift som baseras på de högsta premierna som försäkringsbolagen tillämpar för det aktuella fordonsslaget. Trafikförsäkringsavgiften är alltid mycket högre än trafikförsäkringspremien.

* Fordon som inte används i trafik utan bara inom inhägnade tränings- eller tävlingsområden, och som fraktas till och från dessa områden, behöver inte ha en trafikförsäkring.

Delkaskoförsäkring

Delkaskoförsäkring är ett samlingsnamn för en rad olika försäkringar som ökar ditt skydd. Vad som ingår kan variera mellan olika försäkringsbolag men brukar innehålla:

 • Maskinskadeskydd
 • Glasskadeskydd (stenskott och liknande)
 • Stöldskydd (endast själva motorcykeln och tillbehör)
 • Rättsskydd
 • Brandskydd

En trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring bildar tillsammans en halvförsäkring.

Vagnskadeförsäkring

Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador på din motorcykel som orsakats i samband med olyckor där du själv var vållande, eller där ingen annan förare varit vållande. Exempelvis om du kör i diket eller krockar med ett rådjur.

Du får även ersättning för bärgningskostnader och om din motorcykel utsätts för skadegörelse, exempelvis om någon slår sönder en strålkastare på din motorcykel.

En trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring bildar tillsammans en helförsäkring.


Med en vagnskadeförsäkring får du exempelvis ersättning för bärgningskostnader och skador som uppstått på din motorcykel om du kört omkull

Stöldskydd

Alla motorcyklar måste vara utrustade med minst ett stöldskydd, men de flesta försäkringsbolag kräver minst två - exempelvis ett kättinglås (för att låsa fast motorcykeln i något) och ett skivbromslås.


Alla motorcyklar måste vara utrustade med minst ett stöldskydd

Skadeanmälan

Efter en olycka ska du snarast anmäla händelsen till ditt försäkringsbolag. Detta kan du antingen göra på ditt försäkringsbolags hemsida eller på en blankett för skadeanmälan.

Blanketter för skadeanmälan finns att hämta hos alla försäkringsbolag. Vid en kollision ska ett så kallat blankettset användas. Båda förarna som var inblandade i olyckan ska fylla i och skriva under det på framsidan. Var och en tar sedan varsitt exemplar som de sedan kompletterar på baksidan med mer information till sitt försäkringsbolag. Om fler än två fordon är inblandade ska flera blankettset användas.

Skuldfrågan ska inte diskuteras på plats, låt försäkringsbolagen utreda det i efterhand.