Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Säkerhetskontroll

Regelbunden kontroll

Det är viktigt att du kontrollerar motorcykeln regelbundet för att säkerställa att alla motorcykelns funktioner fungerar optimalt och att inga delar har gått sönder, eller är på väg att gå sönder.

Öva in en rutin för säkerhetskontrollen som passar dig och lär dig den, på så sätt kommer säkerhetskontrollen gå snabbt och effektivt att utföra. Ta för vana att utföra hela eller olika delar av säkerhetskontrollen innan varje gång du ska köra.

På körprovet kommer du att bli ombedd att utföra en, flera eller samtliga delar av säkerhetskontrollen. Läs mer om körprovet.


Kontrollera din motorcykel regelbundet under säsongen

Huvudpunkter

När du ska utföra en säkerhetskontroll ska du alltid börja med att ställa upp motorcykeln på centralstödet.

Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal

Kontrollera att:

 • Parkerings- och skyltlykta fungerar.
 • Körriktningsvisare fungerar fram och bak på både höger och vänster sida samt att indikatorn på displayen aktiveras.
 • Hel- och halvljus fungerar (håll handen framför lyktan för att se skillnaden) samt att lyktglaset är helt och rent.
 • Bromsljuset aktiveras av både fram- och bakbromsen (håll handen bakom lyktan).
 • Ljudtutan fungerar.
 • Ljustutan fungerar (om tillämpbart).
 • Motorcykeln baktill har en reflex som kan återkasta rött ljus.

Bromsar

Kontrollera att:

 • Bromsvätskenivån är korrekt (hydrauliska bromsar).
 • Inget är fel på bromsslangen genom att följa den hela vägen ner till bromsoket (hydrauliska bromsar).
 • Vajrarna är inoljade, löper fritt och har rätt spel (mekaniska bromsar).
 • Bromsbeläggen inte understiger 1 millimeter - om du behöver byta ett belägg ska du byta samtliga, även om slitaget mellan beläggen varierar.
 • Handbromsen inte tar direkt och att bromsreglaget stannar parallellt med styrets handtag när du bromsar för fullt.
 • Handbromsreglaget pekar snett nedåt/framåt i viloläge.
 • Fotbromsen tar där den ska, det vill säga: varken för högt upp eller för långt ner.

Kontrollera även att både fram- och bakhjulsbromsen faktiskt fungerar. Sitt på motorcykeln med centralstödet uppfällt när du kontrollerar detta. Tryck först in handbromsen och skjut motorcykeln framåt ett par gånger. Trampa sedan ned fotbromsen och ryck motorcykeln bakåt ett par gånger.

Däck och fälg

Kontrollera att:

 • Mönsterdjupet på bägge däcken är minst 1 mm djupt på hela slitbanan (minst 3 mm är dock att rekommendera).
 • Däcken inte har några skärskador, defekter eller vassa föremål som sitter fast.
 • Lufttrycket är korrekt.
 • Hjulen är fastskruvade och att muttrarna är låsta.
 • Inga skador finns på hjullagren, fälgarna eller däcken (snurra hjulen när du kontrollerar detta).
 • Hjulen spårar (att fram- och bakhjul går i samma linje).

Kraftöverföring

Kontrollera att:

 • Kopplingen inte slirar när du startar.
 • Gashandtaget går tillbaka av sig själv genom att provgasa.
 • Motorn går att stänga av med "dödaren".
 • Motorn stängs av om du håller in kopplingen och lägger i en växel när parkeringsstödet är nedfällt.
 • Kedjan är rätt spänd, vanligtvis ska kedjespelet vara mellan 20 mm och 35 mm.

Parkeringsstöd

 • Kontrollera att parkeringsstödet (sidostödet) fälls ner som det ska och fastnar i uppfällt läge.

Backspeglar

 • Ställ in och kontrollera att alla speglar är hela och rena.

Lager (styr-, sving- och hjullager)

Kontrollera att:

 • Styret går att vrida fullt ut åt bägge hållen utan att det låter märkligt eller att några vajrar tar emot.
 • Packboxarna i framgaffeln är hela och att ingen olja trängt upp (den kan i så fall rinna ner och göra bromsskivorna verkningslösa).
 • Styrlagren inte glappar genom att ta tag i framgaffelns nedre del och dra det fram och tillbaka.
 • Svingarmslagret är stadigt genom att hålla ena handen på lagret samtidigt som du tar tag längst bak på bakhjulet och vickar det fram och tillbaka.
 • Hjullagren inte glappar genom att rycka däcken fram och tillbaka (mot dig och från dig) - sitt på ett knä och ta tag i däckets ytterkanter ("klockan 9 och klockan 3") när du gör detta.
 • Hjullagren inte låter märkligt när du snurrar på hjulen.

Fjädring/stötdämpare

Kontrollera att:

 • Fjädringen fram och bak inte går i botten eller står och gungar (sitt på motorcykeln med centralstödet uppfällt när du kontrollerar detta).
 • Fjädrarna eller stötdämparna inte är utslitna eller trasiga.

Motoroljenivå

 • Använd nivåfönstret om ett sådant finns, annars oljesticka.

Nödstoppreglage/varningsblinkers (om tillämpligt)

Videoklipp

På YouTube finns flera videoklipp där hela säkerhetskontrollen demonstreras mycket detaljerat, exempelvis denna:

Mårtensons Trafikskola