Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Ord och begrepp

Här har vi sammanställt de viktigaste orden och begreppen som förekommer inom grundteorin och körkortsteorin för mc-körkort.

Klicka på understrukna ord och begrepp som du vill läsa mer om.

Innehåll

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ö

A

ABS-bromsar - Hjälpsystem som automatiskt minskar bromsverkan på det hjul som håller på att låsa sig. När det börjar rotera snabbare igen börjar systemet åter att bromsa hjulet. Denna process upprepas hela tiden vilket gör att inbromsningen kan kännas pulserande och märklig.

Accelerationsfält - Speciellt körfält som används för påfart till de flesta motorvägar och till vissa motortrafikleder. I accelerationsfältet gäller det att komma upp i en lämplig hastighet och att hitta en lucka i trafikflödet på vägen att köra in i.

Accelererande omkörning - Omkörningsteknik som innebär att du ligger nära fordonet framför dig, byter körfält och kör om genom att accelerera.

B

Bakljus - Rött ljus bak på motorcykeln som lyser när parkerings-, halv- eller helljuset är tänt. Bakljuset lyser svagare än bromsljuset.

Bashastighet - Grundhastighet för vägar i respektive utanför tätbebyggda områden. Bashastigheten i tätbebyggda områden är 50 km/h. Bashastigheten utanför tätbebyggda områden är 70 km/h.

På många gator och vägar gäller andra hastighetsbegränsningar. I sådant fall finns den tydligt angiven på ett vägmärke eller liknande anordning.

Bevakat övergångsställe - Övergångsställe där väjningsplikten regleras av trafikljus.

Blixtlåsprincipen - Princip som brukar tillämpas när två körfält går samman till ett och som går ut på att varannan förare turas om att köra in i det kvarvarande, gemensamma körfältet.

Biobränsle - Förnybara bränslen (exempelvis etanol och biogas) som produceras av levande organismer (biomassa). Till skillnad från fossila bränslen (som bensin och diesel) som tar miljontals år för nybildning så bildas biomassa ständigt.

Blinkers - Orangefärgade blinkande ljus som du alltid måste tända innan du svänger eller förflyttar din motorcykel i sidled.

Bortträngning - Ett beteende hos vissa personer som gör att de bortser från faror och risker på grund av exempelvis stress eller grupptryck.

Bromsljus - Starkt rött ljus bak på motorcykeln som tänds automatiskt när du använder fram- eller bakhjulsbromsen.

Bromssträcka - Den sträcka som motorcykeln hinner färdas från det att du börjar bromsa till det att motorcykeln står helt stilla.

Bruttovikt - Den sammanlagda vikten som motorcykelns eller släpfordonets samtliga hjul för över till vägen vid ett visst tillfälle. Bruttovikten varierar alltså beroende på last och utrustning.

Bussregeln - Väjningspliktsregel som innebär att du på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre alltid måste sakta ner eller stanna helt om en stillastående buss signalerar att den ska svänga ut i vägen från en busshållplats.

Om hastighetsbegränsningen överstiger 50 km/h så gäller det omvända, då ska bussen lämna företräde.

C

Cirkulationssvikt - Ett livshotande fysiskt tillstånd som drabbar den som skadats allvarligt och förlorat mycket blod. Cirkulationssvikt innebär att blodcirkulationen är så dålig att det kan leda till syrebrist och cellskador.

Cykelbana - En cykelbana är en fristående eller avskild väg för cyklister och mopedister (klass 2).

Cykelfält - Ett cykelfält är ett körfält på en väg som bara cyklister och mopedister (klass 2) får använda.

Cykelpassage - En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklister och mopedister (klass 2) för att korsa en körbana eller en cykelbana.

Cykelöverfart - En cykelöverfart är ett slags "övergångsställe" för cyklister och mopedister (klass 2).

D

Defensiv körning - Körstil som innebär att du kör lugnt, mjukt och planerat, utan onödigt risktagande, och med en anpassad hastighet. Defensiv körning innebär att du kör med stora säkerhetsmarginaler, har bra uppsikt både framåt och bakåt och att du alltid är beredd på att agera.

Dimljus - Starkt ljus som framför allt är till för att förbättra sikten när det är dimma, men det kan även vara lämpligt att tända dimljuset vid kraftig nederbörd.

I dagsljus är det alltid tillåtet att ersätta halvljuset eller varselljuset med dimljuset. I dagsljus är det även tillåtet att kombinera dimljuset och halvljuset. I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljuset med dimljuset om det är dimma eller kraftig nederbörd.

Delkaskoförsäkring - Försäkring som försäkrar normal utrustning som tillhör eller finns i eller på fordonet.

Direktseendet - Den del av synfältet som utgör blickens centrum. Direktseendet utgör 1-2 % av det totala synfältet.

Djupinlärning - Inlärningsmetod som gör att du lär dig helheten och förstår sammanhangen och orsakerna. Genom de ökade kunskaperna som djupinlärning ger så får du en mycket bättre förståelse för trafikreglerna och varför de är utformade som de är.

Djupinlärning leder dessutom till att dina nya kunskaper stannar kvar på ett annat sätt än om du bara pluggar för att klara teoriprovet och uppkörningen.

Döda vinkeln - Det område som inte täcks in av någon spegel och som du inte kan kontrollera på något annat sätt än att titta över axeln. Du ska alltid kontrollera döda vinkeln innan du backar eller förflyttar din motorcykel i sidled.

E

EcoDriving - Det engelska ordet för sparsam körning vilket är en bränslesnål och miljövänlig körstil som bland annat går ut på att planera sin körning och motorbromsa så mycket som möjligt.

F

Fartblindhet - Innebär att du tror att du kör långsammare än vad du faktiskt gör. Fartblindhet sker vanligtvis efter en stunds körning på en landsväg, motorväg eller motortrafikled. Den största risken med fartblindhet är att du underskattar hur lång tid det kommer ta att sänka farten eller att stanna motorcykeln helt.

Fjädring - Fjädringen tar upp energin i hjulen när de studsar mot underlaget och bromsar sedan ner energin gradvis så att stöten inte fortplantar sig till resten av motorcykeln. Därefter skjuter fjädringen tillbaka hjulet ned mot marken.

Fjädringens uppgift är att göra körningen mjukare, bekvämare och framförallt säkrare.

Flygande inspektion - När ett fordon stoppas och besiktas på plats. Flygande inspektioner får genomföras av poliser och av bilinspektörer som har förordnats av Polismyndigheten.

Flygande omkörning - Omkörningsteknik som innebär att du ökar hastigheten i god tid innan omkörningen, byter körfält långt innan fordonet du ska köra om och sedan kör om.

Frysande regn - Regn med droppar som har en temperatur över 0 °C vid nedslag, men som faller på ett underlag med temperatur under 0 °C och därmed fryser till is.

Fordonståg - Ett motorfordon som har ett eller flera tillkopplade fordon. I Sverige får fordonståg vara högst 25,25 meter långa.

Fotning - När du vid krypkörning sätter ned en fot i marken för att återfå balansen.

Fällknivsverkan - När ett fordon med tillkopplat släp viker sig som en fällkniv så att släpets bakända kanar åt sidan. Fällknivsverkan kan uppstå när dragfordonet bromsas bättre än det tillkopplade släpet.

G

Grovt rattfylleri - Trafikbrott som den som kör med mer än 1,0 promille alkohol i blodet gör sig skyldig till. En förare som har kört med mindre än 1 promille alkohol i blodet kan också dömas för grovt rattfylleri om han eller hon har orsakat en olycka eller har kört farligt och riskerat att orsaka en olycka.

Gågata - En gata där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor. Det är i normala fall inte tillåtet att köra längs gågator, det är däremot tillåtet att korsa dem om du följer reglerna för gångfartsområde.

Gångfartsområde - Ett område där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor och där speciella regler gäller. Fordon får exempelvis inte köras snabbare än gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare.

Gyroeffekten - Effekten som gör att det är så pass mycket lättare att hålla balansen på en motorcykel, eller en vanlig cykel, i höga hastigheter än vad det är i väldigt låga hastigheter

H

Halvförsäkring - Försäkringspaket som innehåller trafikförsäkring och delkaskoförsäkring.

Handlingsberedskap - När du är förberedd på att närsomhelst manövrera eller bromsa motorcykeln. När du intar handlingsberedskap skärps dina sinnen vilket förkortar din reaktionstid och därmed även motorcykelns stoppsträcka.

Helförsäkring - Försäkringspaket som innehåller trafikförsäkring, delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring.

Huvudled - En huvudled är en väg vars trafikanter ska ges företräde av alla trafikanter på anslutande och korsande vägar - oavsett vilket håll de kommer ifrån.

Högerregeln - Väjningspliktsregel som innebär att den trafikant som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.

I

Imitationsinlärning - Inlärningsmetod som innebär att man omedvetet tar efter andras beteende. Kan vara både negativt och positivt beroende på vems beteende man tar efter.

K

Katalysator - Reningsanordning som renar 80-95 % av motorcykelns avgasutsläpp till vatten och koldioxid.

Kilowatt - Mätvärdet som numera används för att ange kraften man får ut ur en motor. 1 kilowatt (kW) = 1,36 hästkrafter (hk).

Kedjespel - Hur hårt eller löst kedjan är spänd. Ett för litet kedjespel (när kedjan är för hårt spänd) kan leda till att kedjan brister medan ett för stort kedjespel (när kedjan är för löst spänd) kan leda till att kedjan hoppar av.

Kultryck - Det tryck som ett släps kopplingsanordning utsätter motorcykelns dragkrok för.

Körbana - Den del av en väg som är avsedd för trafik med motorfordon. Körbanan delas oftast in i olika körfält.

Körfält - En del av körbanan som är avsedd för trafik i en riktning. Körfält och "fil" är samma sak.

L

LGF - Förkortning för långsamtgående fordon. Långsamtgående fordon ska vara utrustade med LGF-skylt och får endast köra i 30, 40 eller 45 km/h beroende på vad det är för fordon.

Längsgående markeringar - Vägmarkeringar som går längs med vägen, till exempel heldragna linjer.

Lätt motorcykel - En motorcykel med en motor vars slagvolym inte överstiger 125 kubikcentimeter eller vars effekt inte är högre än 11 kW/14,9 hk. Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt får inte överstiga 0,1 kilowatt/kg. Kräver behörighet A1.

Lätt sits - Körställning där du står på fotpinnarna med lätt böjda ben och armar, knäna mot bensintanken och blicken långt fram. Körställningen gör det lättare att hålla balansen och är lämplig när du kör över gupp, hinder och backar med kraftig lutning etc.

M

Maxlast - Motorcykelns högsta tillåtna lastvikt enligt registreringsbeviset. Tänk på att förarens och en eventuell passagerares vikt räknas som last.

Mellanstor motorcykel - En motorcykel med en slagvolym på minst 125 kubikcentimeter och en motoreffekt mellan 11 kW (14,9 hk) och 35 kW (47,6hk). Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt får inte överstiga 0,2 kilowatt/kg. Kräver behörighet A2.

Mikrosömn - En sekundkort omedveten sömn som i regel orsakas av sömnbrist och som kan vara livsfarlig i samband med motorcykelkörning.

Moped klass 1 - Tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 45 km/h.

Moped klass 2 - Tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 25 km/h.

Motstyrning - Teknik för att lägga ned motorcykeln snabbt, säkert och effektivt inför en sväng eller kurva.

Motorbromsning - Miljövänlig metod att bromsa genom att utnyttja det motstånd som uppstår i motorn. När du motorbromsar förbrukas inget bränsle.

Motortrafikled - Väg som påminner mycket om en motorväg, och regleras på samma sätt som en motorväg, men som kan skilja sig i vissa avseenden.

Mönsterdjup - Djupet på mönstren som finns på däcken. Mönsterdjupet har en avgörande betydelse för däckens väggrepp. Motorcykeldäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1 millimeter men bör av säkerhetsskäl bytas redan vid 3 millimeter.

N

Nollvisionen - Riksdagens mål att få ner antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till 0 genom att bygga bort riskerna med exempelvis vajerräcken och rondeller.

O

Obevakat övergångsställe - Övergångsställe som inte är utrustat med trafikljus. Du har som förare alltid väjningsplikt mot fotgängare som korsar eller ska korsa ett obevakat övergångsställe.

Olycksfåglar - De 15 % av befolkningen som är inblandade i ungefär hälften av alla trafikolyckor.

P

Parkeringsljus - Svagare ljus som du ska tända om du parkerar eller stannar på en väg i gryning, skymning eller mörker, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

Periferiseendet - Den största delen (98-99 %) av synfältet. Ofta uppfattar du något i utkanten av ditt synfält, i periferin, men måste rikta blicken, direktseendet, dit för att se tydligare och verkligen uppfatta vad som händer där.

Plankorsning - En korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg.

Prövotid - De 2 första åren efter att du har tagit ditt första körkort (AM räknas ej). Om ditt körkort återkallas under prövotiden så måste du alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

R

Rattfylleri - Trafikbrott som den som kör med mer än 0,2 promille alkohol i blodet gör sig skyldig till. Men en förare som inte har kunnat köra på ett betryggande sätt kan dömas för rattfylleri även vid nivåer som understiger 0,2 promille alkohol i blodet.

Reaktionsbildning - Ett tvärtombeteende som gör att vissa personer som är anonyma till vardags tar "revansch" i specifika situationer, exempelvis genom att köra snabbt och riskfyllt i trafiken.

Reaktionstid - Den tid det tar från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att du börjar bromsa. Den genomsnittliga förarens reaktionstid är 1 sekund.

Reaktionssträcka - Den sträcka som motorcykeln färdas från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att du börjar bromsa.

Registreringsbesiktning - Om du förändrar något på din motorcykel så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer så måste du registreringsbesikta motorcykeln inom 1 månad.

Retardationsfält - Speciellt körfält som endast är avsett för avfart.

Rullgrus - Grus längs vägkanten som ger mycket dåligt väggrepp.

Rörelseenergi - Den energi som alla objekt i rörelse innehar - exempelvis en motorcykel som kör. Motorcykelns rörelseenergi påverkas både av dess vikt och dess hastighet. Så länge motorcykelns vikt eller hastighet inte förändras så förändras inte heller dess rörelseenergi.

S

Sannolikhetsinlärning - Inlärningsmetod som innebär att du lär dig av dina erfarenheter i trafiken och sedan fattar beslut baserat på dessa erfarenheter.

Selektiv varseblivning - De för situationen viktigaste och mest relevanta sinnesintrycken som din hjärna väljer ut och gör dig uppmärksam på.

Sidkraft - Den kraft som vid kurvtagning och svängar uppstår vinkelrätt mot färdriktningen på motorcykelns via däckens vägbanekontakt. Utan sidkrafter från vägen skulle din motorcykel gå rakt fram i kurvor.

Självhävdelse - Beteende hos vissa personer som gör att de blir väldigt arga, och tar ut sin ilska på farliga sätt, när andra gör fel - exempelvis i trafiken.

Skolpatrull - Verksamhet som finns vid en del skolor där frivilliga elever hjälper andra elever på vägen till och från skolan.

Medlemmar i skolpatrullen bär orangefärgade regnkappor och har för uppgift att hjälpa barn säkert över vägen samt att uppmärksamma förare på att det finns barn i närheten. De får dock inte stoppa eller dirigera trafikanter.

Skolskjuts - Ett fordon, oftast buss eller taxi, som är avsedd för transport till och från skolan för skolbarn som har lång, besvärlig eller farlig skolväg.

Passera alltid stillastående skolskjutsfordon med låg hastighet och stor försiktighet, speciellt om varningslamporna på fordonet blinkar.

Sparsam körning - En bränslesnål och miljövänlig körstil som bland annat går ut på att planera sin körning och motorbromsa så mycket som möjligt.

Stopplikt - När du har stopplikt i en korsning så måste du alltid stanna helt och lämna företräde innan du kör ut, oavsett om det kommer andra fordon eller inte på den korsande vägen. Reglerna är utformade på detta sätt för att säkerställa att förare som har stopplikt verkligen tar sig tid att kontrollera trafiken innan de kör ut.

I första hand ska du stanna vid stopplinjen, saknas en sådan ska du istället stanna precis innan du kör ut på vägen - där du syns och har fri sikt (men inte på den korsande körbanan).

Stoppsträcka - Den sträcka motorcykeln hinner färdas från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att motorcykeln står helt stilla. Stoppsträckan delas in i reaktionssträcka och bromssträcka.

T

Tjänstevikt - Motorcykelns vikt utan förare och sidovagn när den är olastad och fullt utrustad med tillhörande verktyg, bränsle, smörjolja och vatten.

Trafikförsäkring - En obligatorisk försäkring som täcker många av det kostnader som kan uppkomma i samband med en olycka, exempelvis personskador på förare, passagerare och andra, skador på fordon du har kolliderat med samt skador på egendom som lyktstolpar och trafikanordningar.

Tresekundersregeln - Tumregel som hjälper dig hålla ett lämpligt avstånd till framförvarande fordon vid bra väglag.

Tresekundersregeln innebär att det ska ta dig tre sekunder att nå den punkt fordonet framför dig befann sig vid när du började räkna.

Totalvikt - Motorcykelns tjänstevikt plus maxlast.

Tung motorcykel - En motorcykel som är starkare än en mellanstor motorcykel. För tunga motorcyklar finns ingen övre gräns för varken slagvolym eller motoreffekt.

Tunnelseende - Fenomen som uppstår vid höga hastigheter som gör att ditt avsökningsområde blir smalare och att du inte upptäcker rörelser i periferin på samma sätt som vanligt.

Tunnelseende kan förvärras eller uppstå av trötthet, alkohol, stress, droger, olämpliga läkemedel eller sjukdom som exempelvis migrän.

Tvärgående markeringar - Vägmarkeringar som går från ena sidan av vägen över till den andra sidan, till exempel stopplinjer.

U

Underkylt regn - Regn med droppar som har en temperatur under 0 °C vid nedslag. Underkylt regn fryser snabbt till glattis vid kontakt med vägen.

Understyrning - Innebär att en motorcykel svänger mindre än vad föraren vill, svängradien ökar alltså.

Utfartsregeln - Väjningspliktsregel som går före högerregel och som innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från exempelvis en parkering, en bensinmack eller en cykel-/gångbana som du har korsat.

V

Vagnskadeförsäkring - En försäkring som ger dig ersättning för skador på din motorcykel om du krockar, kör i diket eller liknande.

Varningstriangel - Röd triangel som ska placeras ut bakom motorcykeln vid nödstopp för att varna bakomvarande trafik.

Vattenplaning - När ett fordon kör så fort genom en vattensamling att det uppstår en vattenfilm mellan fordonets däck och vägbanan som gör att fordonets väggrepp försvinner helt.

Vägren - Den del av vägen som ligger bredvid körbanan.

Väjningsplikt - När du har väjningsplikt måste du tydligt visa din avsikt att lämna företräde genom att i god tid sakta ned eller stanna helt.

W

Wobbling - Fenomen som innebär att motorcykeln börjar skaka så mycket att motorcykeln blir oerhört svårmanövrerad

Y

Ytinlärning - Inlärningsmetod som innebär att du snabbt lär dig allt utantill utan att förstå helheten eller sambanden, exempelvis för att försöka klara ett prov.

Ö

Överinlärning - Inlärningsmetod som innebär att du övar och övar på en praktisk färdighet (exempelvis på att hitta dragläge) tills den sitter i ryggmärgen. Detta krävs för att den tekniska delen av din körning ska ske i princip automatiskt.

Överstyrning - Innebär att en motorcykel svänger mer än vad föraren vill, svängradien minskar alltså.