Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Omkörning i stadstrafik

Innan omkörningen

Vid stadskörning är omkörningstillfällena fler än vid landsvägskörning. Men på grund av mer korsande trafik, fler övergångsställen och fler oskyddade trafikanter så är även olycksrisken större.

Trots att det finns mängder av regler som säger var och när det är förbjudet att köra om så räcker det ofta med sunt förnuft för att förstå när det inte är tillåtet. Grundregeln för omkörningar är enkel: "En förare får köra om endast om det kan ske utan fara." –Trafikförordningen 2 kap, 32 §.


Du får köra om endast om det kan ske utan fara

Att köra om kan medföra stora risker, ofta utan att du egentligen vinner någon tid. Om du snart ska svänga av eller endast förflytta dig några placeringar längre fram i en kö så är det bara onödigt att köra om. Men ibland är det nödvändigt och då är det viktigt att du vet vad som gäller och vilka riskerna är.

Innan du ens påbörjar en omkörning måste så du fråga dig själv följande:

 • Hur lång sträcka kan jag överblicka och hur lång tid tar omkörningen?
 • Kommer det något mötande fordon och var uppskattar jag att mötet kommer ske?
 • Finns det några korsande vägar längre fram?
 • Finns det någon risk att föraren i fordonet framför ska svänga vänster?
 • Finns det hinder utmed vägkanten som gör det svårt för föraren i fordonet framför att hålla till höger?
 • Har något bakomvarande fordon redan påbörjat en omkörning?
 • Är det överhuvudtaget tillåtet att köra om? (se lista med omkörningsförbud)

Om omkörningen känns det minsta tveksam eller farlig så måste du vänta till ett senare, säkrare tillfälle.


Avstå från alla omkörningar som känns det minsta tveksamma eller farliga

Stora fordon

Innan du ska köra om en tung lastbil eller ett annat stort fordon så måste du tänka på att:

 • Sådana fordon ofta ökar hastigheten i nedförsbackar.
 • Föraren kanske inte kan hålla ut till höger på grund av ett hinder längre fram på vägen som du inte ser.
 • Föraren kan tvingas väja åt vänster på grund av ett hinder längre fram på vägen som du inte ser.

Tunga lastbilar ska vara utrustade med gula rektangulära reflexskyltar med snedställda röda fält.

Släp med en totalvikt över 3,5 ton ska vara utrustade med gula rektangulära reflexskyltar med röd ram.

Sådana skyltar innebär alltså att fordonet eller fordonsekipaget (dragfordonet+släpet) är stort och långt. Något som du måste ta hänsyn till om du ska köra om det.


Tung lastbil


Släp med en totalvikt över 3,5 ton

Omkörningsförbud

Det är alltid förbjudet att köra om:

 • Efter vägmärket Förbud mot omkörning.
 • Där sikten är skymd strax före eller i en kurva (om du kör över vägens mittlinje).
 • Där sikten är skymd strax före eller på ett backkrön (om du kör över vägens mittlinje).
 • När du har möte (om du kör över vägens mittlinje).
 • Om fordon framför dig ger tecken för omkörning, eller körfältsbyte.
 • Om fordon bakom dig redan har börjat köra om dig.
 • Om det finns något hinder i körfältet du tänker köra i under omkörningen.
 • Om du efter omkörningen inte kan köra tillbaka till höger på ett säkert sätt.
 • Strax före eller i en järnvägskorsning utan bommar eller trafikljus (det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon).
 • Strax före eller i en korsning där högerregeln gäller (det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon).
 • Strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.*

* Undantag: Det är tillåtet att i så låg hastighet att du kan stanna för fotgängare, cyklister och mopedister köra om i samband med obevakat övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart om det finns fler än ett körfält i din färdriktning och något av följande krav uppfylls:

 • Det är tät köbildning i alla körfält.
 • Körfälten leder till olika utmärkta färdmål.
 • Omkörningen sker i anslutning till en vägkorsning med skilda körfält.


I regel är det förbjudet att köra om strax före eller på obevakade övergångsställen och cykelöverfarter - men det finns undantag

Passera på höger sida

På vägar där det finns minst två markerade körfält i samma riktning och hastigheten är begränsad till 70 km/h eller lägre får du passera fordon även på höger sida.

Inom tätbebyggda områden får du alltså väldigt ofta välja om du vill passera andra fordon på höger eller vänster sida. Reglerna är utformade på detta sätt för att minimera antalet körfältsbyten och därmed antalet olyckor (körfältsbyten i tät trafik ökar olycksrisken).

Det är även tillåtet att passera fordon på höger sida:

 • När det finns minst två markerade körfält i samma riktning och de är utmärkta med körfältsvägvisare för olika färdmål.
 • Vid köbildning när det finns minst två markerade körfält i samma riktning
 • Om fordonet framför svänger vänster eller om föraren tydligt förbereder en vänstersväng.
 • Om fordonet framför används till vägarbete (exempelvis till asfaltering eller snöplogning).


När det är köbildning och det finns minst två markerade körfält i samma riktning så får du passera fordon på höger sida

Avbryta en omkörning

Om du påbörjar en omkörning som visar sig bli farlig eller förbjuden att fullfölja så måste du avbryta omkörningen i tid.

Du kan aldrig räkna med att föraren i fordonet du kör om saktar in och håller ut till höger på ett sådant sätt att du enkelt kan svänga tillbaka i rätt körfält.

Du kan inte heller räkna med att en fotgängare som oväntat klivit ut i vägen ser dig eller hinner flytta på sig i tid. Fotgängaren kanske endast tittar åt vänster utan att tänka på att de kan komma fordon som kör om från höger.

Cyklister och väghållningsfordon

När du kör om cyklister och väghållningsfordon så måste du hålla en lämplig hastighet och hålla ut ordentligt i sidled.

Alla cyklister kan vingla till, men speciellt äldre och barn kan vingla eller svänga ut i vägen när du minst anar det. När det blåser mycket måste du vara extra försiktig när du kör om cyklister, mopedister och andra motorcyklister eftersom vinden kan få dem att vingla till.

Håll ut ordentligt i sidled när du passerar cyklister och räkna med att de kan vingla till

Väghållningsfordon i arbete ska du passera på den sida som är lämplig under rådande omständigheter. Du får alltså passera på både höger och vänster sida.

Tänk på att de som kör väghållningsfordon och arbetar vid vägarbeten är väldigt utsatta eftersom de inte kan hålla ständig uppsikt på trafiken.

Spårvagn

Vanligtvis ska du köra om spårvagnar på höger sida, men på enkelriktade vägar och där skenornas placering gör det nödvändigt får du med stor försiktighet köra om på vänster sida. Det är alltid förbjudet att köra om spårvagnar i samband med obevakade övergångställen och cykelöverfarter.


Vanligtvis ska du köra om spårvagnar på höger sida

När en spårvagn stannar vid en hållplats utan refug måste du stanna och släppa förbi passagerarna.