--> Vad måste man tänka på när man kör motorcykel på grusvägar? | iKörkortMC.se
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga MC-frågor

Vad måste man tänka på när man kör motorcykel på grusvägar?

Eftersom grusvägar är fulla av hål, gropar, rullgrus, märkliga lutningar och har mycket sämre väggrepp än asfaltsvägar så måste du köra, bromsa och svänga mycket försiktigare på grusvägar än på asfaltsvägar.

Precis som vid körning på andra typer av vägar så måste du titta långt framför motorcykeln när du kör på grusvägar, så att du upptäcker eventuella faror och problem innan det är för sent. Detta är speciellt viktigt i gruskurvor där ojämnheter i vägen kan resultera i en om omkullkörning om du inte ser dem i tid.

I gruskurvor ska du tänka på att:

  • Försöka välja ett spår där vägen har rätt lutning och där underlaget är som hårdast.
  • Inte köra för nära kanterna (det är ofta rullgrus där).
  • Inte luta lika mycket som på asfalt.
  • Inte bromsa lika hårt som på asfalt.