--> Är det tillåtet att köra i terräng med motorcykel? | iKörkortMC.se
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga MC-frågor

Är det tillåtet att köra i terräng med motorcykel?

Det är förbjudet i hela Sverige att köra i terräng med motordrivet fordon. Det finns dock en del undantag från förbudet, bland annat för jord- och skogsbruk samt vid vissa särskilda situationer.

Det finns även möjlighet att i vissa undantagsfall få dispens från det generella förbudet att köra i terräng. Sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen.

Förbudet är till för att skydda naturen mot skador och minimera störningen på djurliv och friluftsliv.

Terräng inkluderar, förutom skog och mark, även parkmark, gräsmattor, stigar, vandringsleder och motionsspår.