--> Får man köra motorcykel när man är sjuk? | iKörkortMC.se
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
MC-RESAN
VÄGEN TILL MC-KORTET
KÖRKORTSTEORI
Prov PROV Prov
VÄGMÄRKEN
PRESENTKORT

Vanliga MC-frågor

Får man köra motorcykel när man är sjuk?

Det är förbjudet att köra om du på grund av sjukdom inte kan köra på ett betryggande sätt.

Om du är så pass sjuk att din förmåga att köra säkert är nedsatt så är det alltså lika förbjudet att ändå göra det som att köra uttröttad eller påverkad av alkohol, droger eller ett olämpligt läkemedel.

Chansa aldrig - om du är osäker på om ditt sjukdomstillstånd gör dig körolämplig ska du kontakta en läkare innan du kör.