--> Vad ska man göra om motorcykelns motortemperatur är för hög? | iKörkortMC.se
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga MC-frågor

Vad ska man göra om motorcykelns motortemperatur är för hög?

Att motortemperaturen är för hög är ett allvarligt fel som i värsta fall leder till att motorn tar skada. Om det sker ska du stanna motorcykeln, stänga av motorn, låta motorn svalna och sedan försöka avhjälpa felet själv eller, om det inte hjälper, köra till en verkstad för att få hjälp.

Om motortemperaturen stiger så högt att nålen på motortemperaturmätaren kommer in i det röda varningsområdet, och du själv inte kan avhjälpa felet, så måste du låta bärga motorcykeln till en verkstad för att undvika motorskador.

Att motortemperaturen är för hög kan orsakas av att säkringen till den elektriska kylfläkten har löst ut, att kylarvätskenivån är för låg eller att motorcykeln har stått stilla för länge med motorn igång (eftersom motorn då inte kyls av fartvinden).