--> Hur förändras motorcykelns rörelseenergi om du ökar hastigheten från 60 km/h till 120 km/h? | iKörkortMC.se
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
MC-RESAN
VÄGEN TILL MC-KORTET
KÖRKORTSTEORI
Prov PROV Prov
VÄGMÄRKEN
PRESENTKORT

Vanliga MC-frågor

Hur förändras motorcykelns rörelseenergi om du ökar hastigheten från 60 km/h till 120 km/h?

Om motorcykelns hastighet förändras så förändras rörelseenergin i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringen. En fördubbling av hastigheten (från 60 km/h till 120 km/h) innebär alltså en fyrdubbling av rörelseenergin eftersom 2 upphöjt till 2 är 4.

Om rörelseenergin fyrdubblas så fyrdubblas även bromssträckan eftersom bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.