--> Hur förändras motorcykelns rörelseenergi om du ökar hastigheten från 60 km/h till 120 km/h? | iKörkortMC.se
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga MC-frågor

Hur förändras motorcykelns rörelseenergi om du ökar hastigheten från 60 km/h till 120 km/h?

Om motorcykelns hastighet förändras så förändras rörelseenergin i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringen. En fördubbling av hastigheten (från 60 km/h till 120 km/h) innebär alltså en fyrdubbling av rörelseenergin eftersom 2 upphöjt till 2 är 4.

Om rörelseenergin fyrdubblas så fyrdubblas även bromssträckan eftersom bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.