Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Mörkerkörning

Köra i mörker

Du löper ungefär 2-3 gånger större risk att råka ut för en olycka vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna. Detta är speciellt sant när du kör motorcykel eftersom en motorcykel inte har lika många strålkastare som en bil.

På kvällen och natten är många förare också trötta och har nedsatt koncentration och är mindre uppmärksamma. Förare som är påverkade av alkohol eller droger är också vanligare då.


Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus

När du kör i mörker så är det även mycket svårare att bedöma avståndet till och hastigheten på andra fordon än vad det är i dagsljus. Detta kan göra det svårt att exempelvis bedöma om det är lämpligt att påbörja en omkörning eller att köra ut på en landsväg.

Det även svårare för andra förare att upptäcka dig eftersom din motorcykel bara har ett bakljus. Risken att bli påkörd bakifrån vid mörkerkörning är därför större när du kör motorcykel än när du kör bil.

Det är viktigt att du är medveten om de förhöjda riskerna med mörkerkörning och att du lär dig att använda motorcykelns ljus på rätt sätt så att du minimerar riskerna.

Placering i mörker

I mörker kan det vara svårt att upptäcka exempelvis gropar, rullgrus, djur och fotgängare vid vägkanten. När du kör i mörker bör du därför inte placera motorcykeln för nära vägkanten.

Vid mörkerkörning är det viktigt att inte köra för nära vägkanten

Parkering i mörker

Om du parkerar eller stannar motorcykeln på en väg i gryning, skymning eller mörker så måste du tända motorcykelns parkeringsljus, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

Om du stannar eller parkerar med motorcykel eller moped längs vägens yttersta kant behöver du dock inte tända parkeringsljuset. Tänk på att även vägrenen räknas till vägen.

I regel får du bara parkera på höger sida i färdriktningen. Om du parkerar på fel sida av vägen så är risken stor att du förvirrar förarna som kör i motsatt färdriktning, risken är extra stor när det är mörkt. I värsta fall kan de tro att du kör på fel sida av vägen och därför panikbromsar eller väjer.

På enkelriktade gator och där det finns spårvagnsspår i höger körfält får du även parkera på vänster sida.

I regel ska du tända parkeringsljuset om du stannar på en väg i gryning, skymning eller mörker

Ljusbehandling innan backkrön

När du kör med helljus och närmar dig ett backkrön så bör du blända av till halvljus en kort stund. När du bländar av så blir det nämligen lättare att upptäcka både fotgängares siluetter på backkrönet och mötande fordons strålkastare på andra sidan backkrönet.

Om det inte kommer några mötande fordon så ska du direkt tända helljuset igen eftersom helljuset ger dig bättre sikt.

Blända av till halvljus en kort stund innan backkrön så upptäcker du lättare både fotgängare och mötande fordon

Möte i mörker

Under mörkerkörning så ska du använda helljuset så mycket som möjligt. Du måste dock blända av till halvljus när du möter ett fordon, när du kör så nära bakom ett fordon att föraren kan bli bländad och när du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning.

När du bländar av så blir vägsträckan som du kan överblicka mycket kortare och fotgängare, cyklister, hinder och djur intill vägen mycket svårare att upptäcka. Innan du bländar av för ett möte så ska du därför söka av vägen så långt fram som möjligt.


Ser du fotgängarna som går på vägen?

Om vägen du kör på bara har ett körfält i varje riktning så ska du innan mötet placera motorcykeln lite närmare mitten av ditt körfält, men ändå på ett betryggande avstånd från vägkanten. Om vägen är smal så måste du även anpassa hastigheten.

Fäst inte blicken på det mötande fordonet, utan titta långt fram längs högerkanten så att du har möjlighet att agera om ett hinder skulle dyka upp. Tänd helljuset igen direkt i själva mötesögonblicket.

Illustration som visar ungefär när du ska tända motorcykelns helljus igen i samband med möte.
Illustrationen visar ungefär när du ska tända helljuset igen i samband med möte i mörker. Målet är att tända helljuset igen så tidigt som möjligt utan att blända föraren i det mötande fordonet.

När är det dags att blända av?

Det finns inga regler som säger på exakt vilket avstånd du ska blända av utan det beror på situationen. Du måste dock blända av precis innan det mötande (eller framförvarande) fordonet är så nära att föraren kan bli bländad.

Det kan vara svårt att avgöra på vilket avstånd du ska blända av, men du kan tänka att målet är att blända av ungefär när din motorcykels och det mötande fordonets strålkastare tillsammans belyser vägsträckan mellan er.

Du vet också att det är dags att blända av om du själv blir bländad av ett mötande fordons strålkastare eller om det mötande fordonet bländar av.


Blända alltid av så fort du själv blir bländad av ett mötande fordons strålkastare

Om du möter ett annat fordon i en vänsterkurva så kan du oftast behålla helljuset på lite längre eftersom ditt helljus då inte träffar det mötande fordonet direkt.

Möte med höga fordon

Om du möter en lastbil, en buss eller ett annat högt fordon på ett backkrön så måste du blända av så fort du ser positionsljusen på fordonets tak. Föraren i ett sådant fordon sitter väldigt högt upp och skulle bli bländad om du väntade med att blända av tills du såg fordonets vanliga strålkastare.


Blända alltid av så fort du ser en lastbils eller buss positionsljus dyka upp på andra sidan av ett backkrön

Omkörning i mörker

Även vid omkörning i mörker så gäller det att behålla helljuset tänt så länge som möjligt och att söka av vägen så långt fram som möjligt innan du bländar av.

När du har kommit så nära fordonet du ska köra om att ditt helljus träffar det så är det dags att blända av. Tänd helljuset igen precis innan själva omkörningsögonblicket, ungefär när din motorcykels front är i höjd med det andra fordonets bak och du inte längre riskerar att blända föraren i fordonet du kör om.

Illustration som visar ungefär när du ska tända motorcykelns helljus igen i samband med en omkörning i mörker.
Illustrationen visar ungefär när du ska tända helljuset igen i samband med omkörning i mörker. Målet är att tända helljuset igen så tidigt som möjligt utan att blända föraren i fordonet du kör om.

Bländning

Om du blir bländad försämras ditt mörkerseende kraftigt i ungefär 1 minut. Undvik därför att titta in i mötande fordons strålkastare och att fästa blicken på andra starka ljuskällor. Gör även vad du kan för att inte blända andra förare.

Vid mörkerkörning i stadsmiljö och tätbebyggda områden så är det främst blandningen och frekvensen av mötande fordon, gatlampor och reflekterande fönster som orsakar bländning.

Vid mörkerkörning utanför tätbebyggda områden så är det främst mötande fordon som orsakar bländning. På vägar utan gatubelysning kan bländningen bli extra stark.


Om du blir bländad tar det ungefär 1 minut innan ditt mörkerseende fungerar normalt igen

Trötthet

Effekterna av trötthet är oerhört starka och kan vara förödande i samband med motorcykelkörning, därför likställer lagen att köra uttröttad med att köra alkohol- eller drogpåverkad.

Vid natt- och mörkerkörning är riskerna med att köra trött som störst. Absolut störst risk att somna ofrivilligt är det under den så kallade "vargtimmen", mellan 03:00-05:00. Då är kroppens aktivitet som lägst, kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets lägsta nivåer och ämnesomsättningen går ner.


Kör aldrig om du känner dig för trött

Läs om trötthet och trötthetssignaler

Risker med mörkerkörning

Olycksrisken är som sagt 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. De största riskerna med mörkerkörning är att:

 • Fotgängare och cyklister knappt syns intill vägen och på övergångsställen.
 • Vilda djur är nästintill omöjliga att upptäcka innan de springer över vägen.
 • Din siktsträcka är väldigt kort vid tillfällig körning med halvljus.
 • Det är svårt att undvika bländning.
 • Avstånd och hastigheter blir svårare att bedöma.
 • Det är vanligare att bli trött eller somna.
 • Trötta samt alkohol- och drogpåverkade förare är vanligare på vägarna.

Fotgängare

Nästan hälften av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker i mörker och nästan hälften av alla dödsolyckor som sker med fotgängare inträffar under perioden november-januari. December är den enskilt farligaste månaden för fotgängare.

Nästan en tredjedel av alla olyckor mellan motorfordon och fotgängare sker på eller i närheten av övergångsställen - en plats där fotgängare ska vara skyddade och kunna känna sig trygga.

Vid mörkerkörning i tätbebyggda områden måste du tänka på att många fotgängare utan reflex ändå tror att de syns, ta det därför extra försiktigt i sådana områden - speciellt vid övergångsställen.


När du kör i mörker måste du vara extra uppmärksam på fotgängare

Du som förare är skyldig att alltid hålla en sådan hastighet att du kan stanna framför varje hinder som går att förutse. När du närmar dig ett övergångsställe måste du alltså hålla en sådan hastighet att du kan stanna innan det om det skulle behövas.

Om det är halt, mörkt eller om sikten är nedsatt så måste du med andra ord hålla en väldigt låg hastighet för att vara säker på att kunna stanna i tid.

Siktsträckor i mörker

På vilket avstånd du upptäcker en fotgängare intill vägen beror bland annat på vilket ljus du har tänt, strålkastarnas modell och skick, vädret samt hur fotgängaren är klädd.

Tänk på att ljusbilden förändras när du bromsar och när du lägger ner motorcykeln i kurvor. När du exempelvis bromsar hårt med framhjulsbromsen flyttas en stor del av motorcykelns tyngd över på framhjulet, detta resulterar i att den främre strålkastaren vinklas nedåt. Vid mörkerkörning kan detta leda till att siktsträckan blir kortare.

Nedanför kan du se på ungefär vilket avstånd du upptäcker en fotgängare under olika omständigheter.

Halvljus

 • Person med mörka kläder: 25 meter
 • Person med ljusa kläder: 60 meter
 • Person med reflex: 125 meter

Helljuset lyser upp vägen betydligt bättre än halvljuset, med det tänt kan du upptäcka fotgängare på betydligt längre avstånd.

Helljus

 • Person med mörka kläder: 150 meter
 • Person med ljusa kläder: 300 meter
 • Person med reflex: 450 meter


Mörkt klädda fotgängare utan reflex kan vara väldigt svåra att upptäcka vid mörkerkörning

Siktsträckan försämras om:

 • Du bländas av ett mötande fordon.
 • Du bländas av solljus.
 • Det regnar eller snöar kraftigt.
 • Det är dimma.
 • Du bromsar eller lägger ned motorcykeln på ett sätt som vinklar ned den främre strålkastaren.
 • Din hjälms visir är repigt eller smutsigt.
 • Din motorcykels strålkastarglas är smutsiga.
 • Din motorcykels kåpa är smutsigt eller repigt.