Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Körställning och körteknik

Körställning

Det är viktigt att du redan från början av din körutbildning lär dig en korrekt körställning. Det gör körningen både säkrare och bekvämare samtidigt som du får en bättre överblick av din omgivning och gör att du kan köra längre utan att bli trött eller få ont.


En korrekt körställning gör körningen både säkrare och bekvämare

Eftersom alla motorcyklar är byggda på olika sätt så kan den idealiska körställningen variera något. Men på de flesta motorcyklar ska du:

 • Sitta ledigt och avslappnat med något böjd rygg.
 • Vila knäna lätt mot bensintanken.
 • Ha lätt böjda armar.
 • Knyta händerna mjukt om styret.
 • Sätta fötterna så att de pekar rakt fram, parallellt med vägen, och vila hålfoten på fotpinnarna.

Om någon del av din kropp gör ont, sticker eller domnar bort efter en stunds körning så är din körställning fel. Åtgärda detta genom att justera reglage, styret eller fotpinnarna beroende på vad för typ av problem du har.

Titta i motorcykelns instruktionsbok eller kontakta din mc-handlare för tips och råd på hur du gör.

Lätt sits

Lätt sits är en körställning där du står på fotpinnarna med lätt böjda ben och armar, knäna mot bensintanken och blicken långt fram. Det är en körställning som gör det lättare att hålla balansen och är lämplig när du kör över gupp, hinder och i backar med kraftig lutning.

Tänk på att fjädra med knäna och armbågarna när marken är ojämn och att flytta kroppstyngden framåt i branta uppförsbackar och bakåt i branta nedförsbackar. Om du placerar din kroppstyngd fel i branta backar finns det en risk att motorcykeln tippar.


När du kör över gupp, hinder och i branta backar kan du behöva inta lätt sits för att hålla balansen

Observera att lätt sits inte är en lämplig körställning på touringmotorcyklar och andra väldigt stora och tunga motorcyklar.

Bromsteknik

Du undviker lättast olyckor genom att försöka förutse risker, anpassa hastigheten och genom att köra defensivt. Men i trafiken kan en farlig situation uppstå ändå, hur försiktig du än är. Om det sker så kan en bra bromsteknik vara det som räddar dig från en kollision.

För att du verkligen ska kunna utföra en snabb och säker inbromsning under en riktig paniksituation så gäller det att dina kunskaper sitter i ryggmärgen. Du måste alltså tillämpa överinlärning genom många timmars träning.

Fram- och bakhjulsbromsen

De flesta motorcyklar har en så pass bra framhjulsbroms att den klarar av hela inbromsningen utan att du behöver hjälpa till med bakhjulsbromsen. Undantagen är långa custom- och touringmotorcyklar, tungt lastade motorcyklar (passagerare är en form av last) samt andra motorcyklar med extra mycket vikt på bakhjulet.

Vid en normal inbromsning ligger 70 % av bromseffekten på framhjulet och 30 % på bakhjulet.

Vid en riktigt hård inbromsning ligger 80-90 % av bromseffekten på framhjulet och 10-20 % på bakhjulet.


Vid riktigt hårda inbromsningar ligger nästan all bromsverkan på framhjulet

Du måste kunna bromsa din motorcykel med både fram- och bakhjulsbromsen (det ingår i körprovet) men för din egen skull bör du fokusera på att öva på att bromsa med endast framhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen låser sig nämligen mycket lättare än framhjulsbromsen vid hårda inbromsningar och bakhjulssladden som uppstår när det händer kan vara både farlig och svår att häva.

Om du har kört mycket bil måste du verkligen tänka på att inte trycka fotbromsen (bakhjulsbromsen) i botten av gammal vana om du tvingas panikbromsa. Det leder nästan oundvikligen till att bakhjulet låser sig och att motorcykeln får sladd. Om du enbart bromsar med bakhjulsbromsen så kommer bromssträckan sannolikt att bli två-tre gånger längre än om du enbart hade använt framhjulsbromsen.


Om du bara använder fotbromsen vid en panikinbromsning är risken för hjullåsning och sladd överhängande

En situation då det dock kan vara fördelaktigt att bara använda sig av bakhjulsbromsen är när du kör i låg hastighet och svänger mycket. Om du då använder framhjulsbromsen så är risken stor att du helt tappar styrförmågan.

Sittställningen

När du bromsar ska du förankra dig genom att trycka knäna mot bensintanken och slappna av i armarna. En korrekt sittställning är väldigt viktig för att din kroppstyngd inte ska föras över till framhjulet och minska bakhjulets kontakt med vägen, det gör det även lättare att parera en eventuell sladd.


Tryck knäna mot bensintanken och slappna av i armarna när du bromsar

Blicken

Håll blicken högt och se rakt fram. Många nybörjare tenderar att böja ned huvudet och blicken när de bromsar.

Bromstryck

Om du snabbt måste få stopp på din motorcykel ska du försöka uppnå maximal bromsverkan så snabbt som möjligt. Det betyder inte att du direkt ska trycka in handbromsen och/eller trampa ned fotbromsen med all kraft du har eftersom det i värsta fall leder till att båda eller något av hjulen låser sig.

Istället ska du trycka in handbromsen och/eller trampa ned fotbromsen mjukt men bestämt. För att få en ungefärlig uppfattning om hur mjukt och hur bestämt du ska trycka in handbromsen så kan du föreställa dig det trycket du applicerar när du skakar någons hand.

Många gör felet att öka bromstrycket successivt och alldeles för långsamt, det leder endast till en onödigt lång bromssträcka. För att få ut maximal bromseffekt på kortast möjlig sträcka, utan att något hjul låser sig, så ska du bromsa kraftigast i början av inbromsningen.


Kortast möjliga bromssträcka får du genom att bromsa kraftigast i början av en inbromsning

Släpp först efter på bakhjulsbromsen för att minska risken för bakhjulssladd. Släpp därefter på framhjulsbromsen när hastigheten minskat tillräckligt för att förhindra att framhjulet låser sig.

Om din motorcykel har ABS-bromsar behöver du inte tänka på att släppa efter på någon av bromsarna eftersom hjulen då inte kan låsa sig.

Låsta hjul

Den bästa bromsverkan och kortaste bromssträckan uppnår du genom att bromsa så hårt att hjulen rullar fritt men är nära att låsa sig. Om något hjul låser sig blir bromssträckan längre och motorcykeln instabil.


Genom att bromsa så hårt att hjulen nästan låser sig men fortfarande kan rulla fritt så uppnår du den bästa bromsverkan och den kortaste bromssträckan

Om framhjulet låser sig finns risken att du kör omkull eftersom motorcykeln då förlorar väggreppet.

Om bakhjulet låser sig är risken för en farlig och svårhävd bakhjulssladd stor.

För att häva ett låst hjul gäller det att så snabbt som möjligt släppa på bromsen tills hjulet rullar fritt igen och därefter ta ett nytt tag på bromsen.

Bromsteknik i kurvor

Om en nödsituation uppstår i en kurva kan det ofta vara bättre att lägga ner motorcykeln ännu mer istället för att bromsa. Men om du måste bromsa mitt i en kurva så är det rekommenderat att enbart använda framhjulsbromsen eftersom risken för bakhjulssladd är stor om du använder bakhjulsbromsen.


Använd helst framhjulsbromsen om du måste bromsa i en kurva

När du använder framhjulsbromsen i en kurva så kommer motorcykeln automatiskt att räta upp sig, bli tungstyrd och vilja gå rakt fram. Detta kan du hantera på två sätt:

Du kan antingen bromsa och samtidigt hålla kursen i svängen genom att motstyra. Det är viktigt att du minskar motstyrningen precis innan du släpper på bromsen, annars kan du åka omkull. Detta är den mest effektiva metoden att bromsa i en kurva.

Du kan också utnyttja motorcykelns vilja att räta upp sig genom att först låta den göra det och sedan bromsa snabbt och kraftigt i några meter. När du minskat hastigheten tillräckligt släpper du på bromsen och styr in i svängen igen. Detta är en svårare metod att bromsa i en kurva.

Bromsteknik med passagerare

Ju tidigare och mjukare du börjar bromsa desto mer tid ger du passageraren att anpassa sig till de nya förhållandena. Tvärnitar du så kommer passagerarens hela tyngd att pressas upp mot dig. Tyngden överförs sedan till dina armar och tynger ned framgaffeln.

Du måste även tänka på att passagerarens vikt tynger ned bakdäcket. Det betyder att du kan behöva använda både fram- och bakhjulsbromsen samtidigt när du bromsar, något som är betydligt svårare än att endast använda en broms.

Målet vid en hård inbromsning med passagerare är att passageraren avlastar dig och överför så mycket som möjligt av sin tyngd till motorcykeln, så lågt som möjligt.

Instruera passagerare om att han eller hon vid en inbromsning ska:

 • Knipa åt knäna om dig
 • Spänna mage, rygg och nacke
 • Placera händerna mot bensintankens kant

Läs mer om att köra med passagerare

Kurvteknik

Att bromsa och att ta kurvor på rätt sätt är två av de absolut svåraste momenten inom motorcykelkörning. Det är därför väldigt viktigt att du tränar så mycket du kan på det under din körutbildning.

Även efter att du tagit ditt körkort kommer du att märka att du kommer fortsätta utvecklas och bli bättre och bättre på just dessa moment. Det tar lång tid för en mc-förare att verkligen bemästra broms- och kurvtekniken, men när du väl har gjort det så kommer dina stunder på motorcykeln att bli roligare, mer tillfredsställande och framförallt säkrare.


Att verkligen lära sig att ta kurvor på bästa sätt tar tid och kräver mycket träning

Motstyrning

När du kör långsamt med en motorcykel räcker det oftast med att vrida på styret för att svänga. I högre hastigheter måste du däremot först lägga ned motorcykeln för att överhuvudtaget kunna svänga och ta kurvor. Det går att lägga ned motorcykeln med enbart sin kroppsvikt men det är en långsam, osäker och ineffektiv metod. För att lägga ned motorcykeln snabbt, säkert och effektivt så måste du lära dig att motstyra.

Motstyrning innebär att du får framhjulet att peka utåt i kurvan (och motorcykeln att luta inåt) genom att mjukt men bestämt skjuta eller trycka på styret på samma sida som åt det håll du ska svänga.

 • Ska du svänga höger så trycker du på höger handtag så att framhjulet pekar åt vänster.
 • Ska du svänga vänster så trycker du på vänster handtag så att framhjulet pekar åt höger.

Genom att utföra detta styrkommando så får du motorcykelns tyngdpunkt att förändras vilket leder till att motorcykeln snabbt lägger sig i rätt vinkel, det vill säga lutar inåt i kurvan. När du har lagt ned motorcykeln måste du öka gasen lite för att motorcykeln inte ska motorbromsa.

Hur mycket kraft du ska använda när du motstyr (trycker på styret) beror bland annat på hastighet, väglag, motorcykel och erfarenhet. Det krävs dock inte mycket kraft för att drastiskt ändra motorcykelns kurs. Öva på motstyrning tills att du säkert kan lägga ned motorcykeln under olika förhållanden.

Vanligtvis ska du luta dig så att du har samma vinkel som motorcykeln, men om kurvan är väldigt snäv och körbanan ojämn så får du bättre kontroll genom att sitta upprätt och luta motorcykeln inåt i kurvan. Vinkla inte motorcykeln för mycket inåt eftersom det kan leda till en sladd. Denna teknik lämpar sig inte vid halt väglag.


För att lägga ned motorcykeln snabbt, säkert och effektivt så måste du lära dig att motstyra

Motstyrning ut ur en kurva

När du ska räta upp motorcykeln efter en kurva så motstyr du enligt samma principer, du antyder alltså en styrning åt höger för att räta upp motorcykeln efter en högerkurva. Gaspådraget mot slutet av en kurva får även motorcykeln att räta upp sig eftersom accelerationen får sidkrafterna att tippa motorcykeln uppåt.

Tryck-tramp

För att du effektivt ska kunna motstyra (speciellt i högre hastigheter) så måste du förankra dig på den yttre fotpinnen. I en högerkurva så spänner du musklerna i ditt vänstra lår, trycker det mot tanken och pressar vänster fot mot fotpinnen.

Kraften som uppstår genom denna manöver transporteras till det högra styrhandtaget och gör motstyrningen (och därmed nedläggningen) lättare och stabilare. Behåll trycket på fotpinnen under hela svängen.

Den perfekta linjen

Det bästa sättet att ta en kurva är att ta den så rakt som möjligt utan att överskrida körbanans mittlinje eller köra över i ett annat körfält.

Ju rakare du kör i en kurva desto mindre blir sidkraftsbehovet. En rak linje ger dig dessutom bättre uppsikt och gör att mötande trafikanter ser dig i ett tidigare skede.

Tänk på att:

 • Hastigheten ska vara som lägst innan du påbörjar kurvtagningen så att du sedan kan gasa dig igenom och ut ur kurvan.
 • Hålla upp blicken och hålla huvudet vågrätt.
 • Hålla en lämplig hastighet för sikten i kurvan samt för kurvans vinkel, lutning och väglag.
 • Köra så rakt genom kurvan som möjligt.
 • Öka gasen jämnt och mjukt genom hela kurvan.
 • Förankra dig på den yttre fotpinnen.

Spårval

Högerkurvor

Innan en högerkurva bör du placera motorcykeln nära körbanans mittlinje, men med säkerhetsmarginal till mittlinjen så att det inte blir för trångt vid möte. Ta sedan kurvan så rakt som möjligt så att du befinner dig nära körbanans högerkant någonstans i mitten av kurvan. På väg ut ur kurvan rätar du ut kursen och ökar gaspådraget så att du avslutar kurvtagningen vid körfältets mitt.

Samma princip gäller även på vägar med flera körfält.

Innan högerkurvor med skymd sikt kan det vara lämpligt att placera motorcykeln mer åt höger på din del av vägen, för att skapa ännu mer säkerhetsmarginal till mittlinjen och ett eventuellt möte. När sikten är skymd måste din hastighet naturligtvis vara anpassad till det.


Den blå pilen visar "den perfekta linjen"

Vänsterkurvor

Innan en vänsterkurva bör du placera motorcykeln nära körbanans högerkant. Ta sedan kurvan så rakt som möjligt så att du befinner dig närmare körbanans mittlinje någonstans i mitten av kurvan. På väg ut ur kurvan rätar du ut kursen och ökar gaspådraget så att du avslutar kurvtagningen vid körfältets mitt.

Samma princip gäller även på vägar med flera körfält.

Tänk på att din motorcykel blir bredare när du lägger ned den i kurvor. Detta är extra viktigt att tänka på i mitten av vänsterkurvor eftersom du då befinner dig ganska nära körbanans mittlinje. Luta dig inte in i det motsatta körfältet och se till att alltid ha säkerhetsmarginal till mittlinjen så att det inte blir för trångt vid möte.

Om sikten i kurvan är skymd kan du behöva hålla dig mer åt höger genom hela kurvan för att skapa tillräcklig säkerhetsmarginal till mittlinjen och ett eventuellt möte. När sikten är skymd måste din hastighet naturligtvis vara anpassad till det.


Du bör befinna dig ganska nära körbanans mittlinje någonstans i mitten av vänsterkurvor

En alternativ kurvteknik

Ovanför beskrivs den mest använda och allra vanligaste metoden för att välja spår i kurvor. Men det finns inget perfekt spårval som alltid är bäst i alla situationer - sikt, väggrepp, lutning och hastighet kan förändra vilket spårval som är mest lämpligt.

Det finns experter som förespråkar en kurvteknik med senare ingång och en mindre rak linje. Tanken med den alternativa kurvtekniken är alltså att du tar kurvan senare och snävare så att du ser mer av kurvan innan själva kurvtagningen. Metoden kräver en någorlunda modern motorcykel men kan leda till att du får bättre sikt framåt, att motorcykeln lutar mindre och att utgången ur kurvan blir både snabbare, säkrare och mer flexibel.

Fråga din körskollärare hur han eller hon anser att man tar kurvor på bästa sätt.

Kurvteknik på grus

Eftersom grusvägar är fulla av hål, gropar, rullgrus, märkliga lutningar och har mycket sämre väggrepp än asfaltsvägar så måste du köra, svänga, gasa och bromsa mycket försiktigare på grusvägar än på asfaltsvägar.

Precis som vid körning på andra typer av vägar så måste du titta långt framför motorcykeln när du kör på grusvägar, så att du upptäcker eventuella faror och problem innan det är för sent. Detta är speciellt viktigt i gruskurvor där ojämnheter i vägen kan resultera i en om omkullkörning om du inte ser dem i tid.

I kurvor med dåligt väggrepp (exempelvis i gruskurvor) så kan du få bättre grepp genom att luta motorcykeln utåt och dig själv inåt. Denna teknik fungerar endast vid lägre hastigheter.

I gruskurvor ska du tänka på att:

 • Försöka välja ett spår där vägen har rätt lutning och där underlaget är som hårdast.
 • Inte köra för nära kanterna (det är ofta rullgrus där).
 • Inte luta lika mycket som på asfalt.
 • Inte bromsa lika hårt som på asfalt.


På grusvägar måste du köra, svänga och bromsa mycket försiktigare än på asfaltsvägar

Tvära kurvor med skymd sikt

Innan kurvor som är så tvära att det är olämpligt att följa den rådande hastighetsbegränsningen i kurvan finns i regel varningsmärket Varning för farlig kurva eller Varning för flera farliga kurvor uppsatt. Kör alltid extra försiktigt i dessa kurvor och iaktta särskild försiktighet om det dessutom är skymd sikt i kurvan.

I tvära kurvor finns det alltid en risk att ett mötande fordon "skär kurvan", det vill säga kör över i ditt körfält där kurvan är som tvärast, för att klara kurvan. Detta kan naturligtvis orsaka en väldigt farlig situation, speciellt om sikten i kurvan är skymd.

I tvära kurvor med skymd sikt måste du även tänka på att det kan finnas lekande barn, fotgängare, djur eller hinder på vägen precis efter kurvan.


Varning för farlig kurva


Varning för flera farliga kurvor

Köra med passagerare

Att köra med en passagerare skiljer sig på många sätt från att köra ensam. Motorcykelns köregenskaper och väghållning förändras, dess tyngdpunkt förflyttas längre bak och bromssträckan blir oftast längre. Du måste även ta hänsyn till annan persons bekvämlighet och eventuella rädsla för att åka motorcykel.

Krav

För att få skjutsa någon på din motorcykel, eller i en sidvagn, så måste du vara över 18 år och din motorcykel måste vara besiktigad och godkänd för passagerare.

Lagen kräver även att passageraren bär en E-märkt hjälm (precis som du) under färd.

Passagerare under 7 år får dock bära annat lämpligt huvudskydd (exempelvis en rid- eller cykelhjälm).


Både du och din passagerare måste bära en E-märkt hjälm under färd

Lagen kräver däremot inte att varken förare eller passagerare använder någon annan skyddsutrustning utöver hjälm men det är starkt rekommenderat att både du och din passagerare under färd alltid har ett ljust och förstärkt skinn-/allvädersställ (med reflexer), ryggskydd, hjälmhuva, mc-stövlar och mc-handskar.

Innan du skjutsar någon på din motorcykel måste du kontrollera att du har rätt tryck i däcken (trycket ska vanligtvis höjas) och att fjädringen är korrekt inställd.

Passagerarens uppgifter

Det bästa en passagerare kan göra för att underlätta för dig är att inte märkas alls. Men för att lyckas med det så måste han eller hon ta en väldigt aktiv del i körningen genom sitt sätt att sitta och genom sitt sätt att hålla i sig och luta sig.

Passageraren ska:

 • Sitta så nära dig som möjligt utan att trycka sig för hårt mot din rygg.
 • Hålla löst om din midja eller ha händerna på sina knän.
 • Titta över din axel i kurvans riktning vid kurvtagningar.
 • Ha fötterna på fotpinnarna och förankra sig på dem vid acceleration.
 • Knipa åt knäna om dig vid acceleration och inbromsning.
 • Sätta händerna mot bensintankens kant vid en hård inbromsning.
 • Följa vägen med blicken.


Säkerställ att passageraren vet exakt vad han eller hon ska göra och inte göra innan ni kör iväg

Utan rätt instruktioner kan passageraren omedvetet göra saker som både försvårar ditt jobb och ökar olycks- och stegringsrisken.

Passageraren ska inte:

 • Luta sig bakåt, speciellt inte i uppförsbackar och på ojämna och gropiga vägar.
 • Räta upp sig i kurvor (motorcykeln gör då en vidare sväng).
 • Hålla i sig i pakethållaren.
 • Göra oväntade eller onödiga rörelser.
 • Lägga huvudet på sned och vila det mot din rygg.
 • Titta för mycket på utsikten istället för på vägen och trafiken.

Bromsa, gasa och svänga

Med passagerare så blir motorcykeln tyngre och trögare att styra, den accelererar långsammare, blir överstyrd samt får en ökad tendens att stegra. Ta det därför försiktigt och lär dig tolka motorcykelns signaler och vad det innebär att köra motorcykel med en passagerare.

Som förare är ditt jobb att instruera passageraren om vad han eller hon ska och inte ska göra samt att köra, bromsa, gasa och svänga så mjukt som möjligt. Glöm alla tankar om att försöka imponera på din passagerare genom att köra som en racerförare, försöka stegra eller tävla med andra fordon.

Bromsa

Ju tidigare och mjukare du börjar bromsa desto mer tid ger du passageraren att anpassa sig till de nya förhållandena. Tvärnitar du så kommer passagerarens hela tyngd att pressas upp mot dig. Tyngden överförs sedan till dina armar och tynger ned framgaffeln.


Att bromsa med en passagerare ställer höga krav på dig som förare

Du måste även tänka på att passagerarens vikt tynger ned bakdäcket. Det betyder att du kan behöva använda både fram- och bakhjulsbromsen samtidigt när du bromsar, något som är betydligt svårare än att endast använda en broms.

Instruera passageraren att han eller hon vid en inbromsning ska knipa åt knäna om dig, spänna mag-, rygg- och nackmuskler, placera händerna på sina knän och låsa armarna eller eventuellt sätta händerna mot bensintankens kant.

Gasa

När du kör med en passagerare och ska gasa gäller samma sak som när du ska bromsa. Gör det så mjukt och så förutsägbart som möjligt - ge passageraren tid att anpassa sig. Om du plötsligt ger full gas utan förvarning så kommer passagerarens vikt att flyttas bakåt vilket minskar vikten på framhjulet och resulterar i en mycket vingligare körning. Risken finns även att passagerarens vikt flyttas så pass snabbt bakåt att motorcykeln stegrar.


Gasa så mjukt och så förutsägbart som möjligt när du kör med en passagerare

Instruera passageraren att han eller hon vid acceleration ska luta sig framåt, förankra fötterna på fotpinnarna, knipa åt knäna om dig och eventuellt sätta ner en hand bakom sig om accelerationen är väldigt kraftig.

Svänga

När du kör med en passagerare så ska du även ta kurvor så mjukt du kan. Var försiktig när du lägger ned motorcykeln - lägg inte ned den så snabbt du kan utan utför motstyrningen lugnt och mjukt. Gasa dig även ut ur kurvan så mjukt (men inte nödvändigtvis så långsamt) som du kan så att passageraren verkligen hänger med. Om passageraren flyttas bakåt på grund av fartökningen så kan det nämligen bli vingligt.

Instruera passageraren att han eller hon ska "följa med" i kurvor genom att titta över din högra axel i högerkurvor och över din vänstra axel i vänsterkurvor. Om passageraren tittar över den axeln som är närmast kurvan så lutar han eller hon sig lika mycket som du gör vilket resulterar i maximal balans och kontroll.


Passageraren ska titta över din högra axel i högerkurvor och över din vänstra axel i vänsterkurvor

Tänk på att din motorcykel blir överstyrd när du kör med en passagerare. Det innebär att motorcykeln kommer att svänga mer än vad du vill (svängradien minskar alltså). Detta beror på att den ökade vikten av passageraren får motorcykelns bakdel att driva utåt när du svänger.

Stegring

Stegring är när framhjulet lyfter från marken under färd. Motorcykelns stegringstendens ökar i alla situationer där motorcykeln av någon anledning är baktung.

Stegring kan exempelvis orsakas av:

 • En väldigt kraftig acceleration
 • Felaktigt placerad last
 • En felaktig körställning
 • Körning med passagerare

Stegring kan leda till att du helt eller delvis tappar kontrollen över din motorcykel. I värsta fall, exempelvis vid extrem acceleration på låg växel, kan stegring till och med leda till att din motorcykel slår runt.

För att minska risken att stegra vid acceleration ska du sitta långt fram på sadeln, något framåtböjd och förankra dig på fotpinnarna. Detta flyttar en del av din kroppsvikt framåt och nedåt vilket minskar motorcykelns stegringstendens.

Wobbling

Wobbling (självsvängning) är ett fenomen som innebär att motorcykeln börjar skaka så mycket att motorcykeln blir oerhört svårmanövrerad.

Olyckor orsakade av wobbling är idag ovanliga eftersom moderna motorcyklar nästan aldrig drabbas av wobbling. Din motorcykel kan dock fortfarande börja wobbla, därför måste du veta vad som kan orsaka det och vad du ska göra om det händer.

Risken för wobbling ökar med hastigheten och är som störst om motorcykeln är fellastad och/eller av äldre modell.

Wobbling kan orsakas av:

 • Att motorcykeln inte spårar.
 • Glapp i svingarmslager, stötdämpare eller styrlager.
 • Skeva hjul.
 • För lågt lufttryck i däcken.
 • Fel typ av däck.
 • En förändrad tyngdpunkt på grund av last, passagerare eller körställning.
 • En stor eller felaktigt placerad kåpa.


Om din motorcykel börjar wobbla så blir den i värsta fall omöjlig att styra

Om din motorcykel börjar wobbla ska du:

 1. Hålla blicken riktad långt fram på vägen.
 2. Pressa knäna mot bensintanken och luta dig framåt, över den.
 3. Hålla bestämt, men inte överdrivet hårt, i styret.
 4. Minska hastigheten försiktigt genom att släppa gasen och bromsa med bakhjulsbromsen.