Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Motorcykelns belysning

Obligatoriska lyktor och reflexer

Du måste alltid ha belysningen tänd när du kör motorcykel, även när det är ljust ute.

En tvåhjulig motorcykel måste vara utrustad med följande hela och fungerande lyktor och reflexer:

 • En avbländningsbar strålkastare med vitt ljus för hel- och halvljus.
 • En till två baklyktor med rött ljus.
 • En till två stopplyktor (bromsljus) med rött ljus.
 • En positionslykta (parkeringsljus) med vitt ljus eller två positionslyktor med vitt, gult eller orangegult ljus.
 • En skyltlykta med vitt ljus som belyser registreringsskylten.
 • En körriktningsvisare (blinkers) på varje sida både framtill och baktill med orangegult ljus.
 • En till två reflexanordningar baktill som återkastar rött ljus.
 • En till två sidomarkeringsreflexer per sida. På motorcykelns främre del ska orangegult ljus återkastas och på motorcykelns bakre del ska orangegult ljus eller rött ljus återkastas. En motorcykel som tagits i bruk före den 1 januari 2022 behöver inte ha sidomarkeringsreflexer.


Motorcykelns belysning ska alltid vara tänd under färd, även när det är ljust ute

Din motorcykel får även vara utrustad med ytterligare en avbländningsbar strålkastare om den är monterad 20 cm eller mindre från den andra. Du får även montera en till två främre dimlyktor, en till två bakre dimlyktor och en till två varsellyktor. Hur dessa ska vara monterade beror på motorcykelns övriga belysning.

Trehjulingar och fyrhjulingar

En trehjuling med två hjul baktill (en så kallad trike) ska vara utrustad som en tvåhjulig motorcykel.

En fyrhjuling eller trehjuling med två hjul framtill ska vara utrustad som en tvåhjulig motorcykel men måste ha två avbländningsbara strålkastare (som en bil).

Sidvagn

En tvåhjulig motorcykel med sidvagn ska ha följande lyktor och reflexer placerade på sidvagnen:

 • En baklykta med rött ljus.
 • En stopplykta (bromsljus) med rött ljus.
 • En reflexanordning baktill som återkastar rött ljus.
 • En körriktningsvisare (blinkers) både framtill och baktill med orangegult ljus.
 • En varsellykta med vitt eller gult ljus. Varsellyktan på en sidvagn till en motorcykel som tagits i bruk före den 1 januari 2022 får ersättas med en främre positionslykta eller en halvljusstrålkastare.

Släpvagn

En motorcykel med släpvagn ska ha följande lyktor och reflexer placerade på släpvagnen:

 • En till två baklyktor med rött ljus.
 • En till två stopplyktor (bromsljus) med rött ljus.
 • En till två reflexanordningar baktill som återkastar rött ljus.
 • Ett jämnt antal körriktningsvisare (blinkers) på varje sida med orangegult ljus bakåt.

Kontroller

För att säkerställa att du både ser och syns så bra som möjligt är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att motorcykelns alla ljus fungerar.

Du måste även kontrollera att samtliga strålkastarglas är hela och rena. Om de är trasiga finns det en risk att ljuset bryts på ett sätt som gör det bländande. Om de är smutsiga försämras din siktsträcka kraftigt och du syns dessutom sämre bakifrån.


Kontrollera då och då att motorcykelns alla ljus fungerar och att samtliga strålkastarglas är hela och rena

Motorcykelns ljus

Helljus

Helljuset är motorcykelns starkaste ljus och ska användas så ofta som möjligt. Men det får inte vara tänt när du möter ett fordon, när du kör så nära bakom ett fordon att föraren kan bli bländad, när du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning eller när vägen har tillfredsställande belysning.

Att en väg har tillfredsställande belysning innebär att det inte finns några mörka delar på vägen eller att den är så pass väl upplyst att du inte ser bättre med helljus än med halvljus. Det kan alltså vara tillåtet att köra med helljus trots att vägen har belysning. Om det är mörkt ute och du kör på en gata med svag gatubelysning kan det exempelvis vara lämpligt att köra med helljus, förutsatt att du inte bländar någon annan förare.


Helljuset är motorcykelns starkaste ljus

Om det behövs för att avvärja en farlig situation är det tillåtet att använda helljuset som en "ljustuta" genom att snabbt tända och släcka det.

Helljuset får kombineras med vilket annat ljus som helst eftersom du bara får köra med helljus när du inte riskerar att blända någon annan förare.

Vid dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel) så kan du bli bländad av din motorcykels helljus. Det beror på att helljuset är så starkt och riktad i en sådan vinkel att det reflekteras i vattenpartiklarna och bländar dig.

Halvljus

Halvljuset är motorcykelns huvudljus. Halvljuset är svagare än helljuset och belyser bara ett begränsat område framför motorcykeln för att inte att blända andra trafikanter.

Dimljus

Vissa motorcyklar är utrustade med dimljus som framförallt är till för att förbättra sikten när det är dimma. Dimljuset kan även vara lämpligt att tända om det regnar, snöar eller haglar kraftigt.

När du kör motorcykel i dagsljus så är det tillåtet att kombinera dimljuset med halvljuset eller varselljuset.

Observera att reglerna skiljer sig för motorcykel och bil. När du kör bil så är det aldrig tillåtet att kombinera dimljuset med halvljuset eller varselljuset.


När du kör motorcykel så är det i dagsljus tillåtet att kombinera dimljuset med halvljuset eller varselljuset

Varselljus

Varselljuset är svagare än hel-, halv- och dimljuset. Dess syfte är att göra motorcykeln synlig för andra trafikanter, inte att lysa upp vägen framför motorcykeln. Av den anledningen får varselljus aldrig användas vid mörkerkörning eller om sikten är nedsatt. Om det är dagsljus och bra siktförhållanden så är det däremot tillåtet att köra med endast varselljus.

När du kör motorcykel i dagsljus så är det tillåtet att kombinera varselljuset med halvljuset eller dimljuset. Observera att reglerna skiljer sig för motorcykel och bil. När du kör bil så är det aldrig tillåtet att kombinera varselljuset med halvljuset eller dimljuset.

Om din motorcykel är utrustad med två varselljus så måste de monteras så att de bildar en ljustriangel med den avbländningsbara strålkastaren.


Varselljus får inte användas vid mörkerkörning eller om sikten är nedsatt

Parkeringsljus

Parkeringsljuset (positionsljuset) är ett väldigt svagt och batterisnålt ljus som alltid får vara tänt under färd så länge det kombineras med antingen halvljus, helljus, varselljus eller dimljus. Det är alltså inte tillåtet att köra med endast parkeringsljuset tänt.

Parkeringsljuset måste vara tänt när du har parkerat eller stannat på en väg i gryning, skymning eller mörker (även vid tillfälliga stopp).

Om du stannar eller parkerar med motorcykel eller moped längs vägens yttersta kant behöver du dock inte tända parkeringsljuset. Tänk på att även vägrenen räknas till vägen.

Bromsljus

Bromsljuset består av ett starkt rött ljus bak på motorcykeln som tänds automatiskt när du använder fram- eller bakhjulsbromsen.

Bakljus

Bakljuset består av ett rött ljus bak på motorcykeln som lyser när parkerings-, halv- eller helljuset är tänt. Bakljuset lyser svagare än bromsljuset.

Dimbakljus

Dimbakljuset är ett rött och väldigt starkt ljus som finns bak på vissa motorcyklar. Dimbakljusets syfte är att göra bakomvarande trafik uppmärksam på ditt fordon vid kraftigt nedsatt sikt på grund av dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel).

Dimbakljuset är väldigt bländande och får därför bara vara tänt tills du är övertygad om att trafiken bakom har uppmärksammat dig. Du får alltså inte köra med dimbakljuset tänt om du har fordon (nära) bakom dig.

Blinkers (körriktningsvisare)

Körriktningsvisarna består av orangefärgade blinkande ljus som du alltid måste tända innan du svänger eller förflyttar ditt fordon i sidled.


Du måste alltid tända motorcykelns blinkers innan du svänger eller förflyttar ditt fordon i sidled

Varningsblinkers

Varningsblinkers utgörs av motorcykelns samtliga blinkers. Det är inte obligatoriskt med varningsblinkers på motorcyklar. Om din motorcykel är utrustad med varningsblinkers ska du tända dem om motorcykeln på grund av en olycka, motorhaveri eller liknande blir ståendes på en plats där stopp- eller parkeringsförbud råder.

Skyltljus

Skyltljuset består av ett eller två ljus som lyser upp registreringsskylten och gör den lättare att se.