Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Olycksstatistik

Nollvisionen

Sveriges riksdag beslutade år 1997 att Nollvisionen ska gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen betecknar målet att få ner antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till noll genom att bygga bort riskerna med exempelvis vajerräcken och rondeller.

Två av delmålen var att antalet omkomna i trafiken skulle minska till högst 400 per år fram till år 2000 och att högst 270 personer skulle omkomma i trafiken år 2007.


Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken minskar sakta

Inget av dessa delmål uppfylldes tyvärr, däremot har antalet omkomna och svårt skadade i trafiken minskat med 30-40 % sedan Nollvisionen infördes. Även antalet personer som skadas lindrigt har minskat. Detta trots att trafikmängden har ökat.

Generell olycksstatistik för motorcykel

 • 30-50 förare samt 2-5 passagerare omkommer i trafiken varje år.
 • 200-300 förare samt 30-40 passagerare skadas svårt i trafiken varje år.
 • 600-800 förare samt 60-70 passagerare skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • 60 % av alla dödsolyckor sker mellan fredag och söndag.
 • 50 % av alla olyckor sker inom tätbebyggda områden och 50 % sker utanför.
 • Ungefär 50 % av alla motorcykelolyckor är singelolyckor.
 • Nästan 45 % av alla dödsolyckor med motorcykel sker i kurvor.
 • Det är 12 gånger högre risk att skadas och 20 gånger högre risk att omkomma i trafiken om du kör mc jämfört med om du kör bil.
 • Flest motorcykelförare omkommer och skadas svårt på vägar där 70 km/h är den högsta tillåtna hastigheten.
 • Supersportmotorcyklar är den typen av motorcykel som oftast är inblandade i dödsolyckor.
 • Underbensskador är den vanligaste typen av skada bland motorcykelförare.

Generell olycksstatistik för samtliga trafikanter

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 000-3 000 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 15 000-20 000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • Ungefär 70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 30 % av alla personskadeolyckor sker i mörker.
 • 30 % av alla dödsolyckor är singelolyckor.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.


Runt 30 motorcyklister omkommer varje år och flera hundra skadas svårt

Olycksstatistik för motorcykel (2022)

 • Omkomna: 30
 • Svårt skadade: 217
 • Lindrigt skadade: 554

Olycksstatistik för samtliga trafikanter (2022)

 • Omkomna totalt: 227
 • Omkomna fotgängare: 27
 • Svårt skadade: 1 891
 • Lindrigt skadade: 13 370
 • Viltolyckor: 65 726


Mellan 200-300 personer omkommer i trafiken varje år

Personer i högriskzonen

Män är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Ungefär 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.

De två åldersgrupperna som generellt sett ligger i högriskzonen är personer mellan 18-19 år och personer över 75 år. Båda dessa åldersgrupper löper 5-6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka än den genomsnittliga föraren.

En annan grupp som också ligger i högriskzonen är trafikens så kallade olycksfåglar. De utgör ungefär 15 % av befolkningen och är inblandade i ungefär 50 % av alla trafikolyckor.

Ökad olycksrisk

För att minska risken att råka ut för en olycka så är det bra att vara medveten om var och när olycksrisken är som störst. Du bör vara extra vaksam:

 • I kurvor.
 • I korsningar där högerregeln gäller.
 • Vid vänstersväng från landsväg.
 • Under omkörningar.
 • I rusningstrafiken på morgonen och kvällen.
 • Vid tät köbildning.
 • Under helger och helgdagar.
 • Under sommaren.
 • På natten, speciellt mellan kl. 02:00 och 05:00.

Flest olyckor sker inom tättbebyggda områden men allvarligast olyckor sker utanför tätbebyggda områden.

Andelen olyckor är relativt jämnt fördelad mellan veckans alla dagar, men eftersom trafikmängden är betydligt lägre under helgen så innebär det att olycksrisken är större då. Det beror till största delen på att den mer riskfyllda trafiken, orsakad av framförallt fylleri, är koncentrerad till lördagar och söndagar.

Flest dödsolyckor sker också under helgen.


Allvarligast olyckor sker utanför tätbebyggda områden

De farligaste vägarna

Den individuella risken för att man som motorcykelförare ska omkomma i en trafikolycka är rent statiskt lägst på en motorväg. Störst är risken på en landsväg där 70 km/h är den högsta tillåtna hastigheten. Ungefär 50 % av alla motorcyklister som omkommer i trafiken gör det på en väg där 70 km/h gäller.

Störst risk är det i kurvor. Nästan 45 % av alla dödsolyckor med motorcykel sker i kurvor.