Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Placering och körfältsval

Rätt körfält och placering

Genom att välja rätt körfält och placera motorcykeln på korrekt plats vid rätt tillfälle ökar du framkomligheten, trafiksäkerheten och gör det dessutom lättare för dina medtrafikanter att planera sin körning.

Det är också viktigt att du alltid placerar motorcykeln med god säkerhetsmarginal i sidled till fotgängare, cyklister och parkerade bilar - avståndet till dem bör alltid vara minst en bildörrs bredd.

Du får placera motorcykeln var du vill inom ditt eget körfält och den optimala placeringen kan variera beroende på omständigheterna. När du avgör vilken placering som är lämpligast i en viss situation så måste du ta hänsyn till trafiken både bakom och framför dig samt till sikten och vägbanans skick. Grundplaceringen när du kör motorcykel är dock centrerat i ditt körfält, eller mitt på din del av vägen om mittlinje saknas.


Passera alltid cyklister, fotgängare och parkerade bilar med god säkerhetsmarginal i sidled

Vid sväng och i korsningar

Det är viktigt att du alltid placerar motorcykeln på ett lämpligt sätt i korsningar för att minska risken att bli trängd, för att däcken hela tiden ska ha bästa möjliga fäste och för att övriga trafikanter ska förstå dina avsikter.


Var du ska placera motorcykeln i en korsning varierar beroende på omständigheterna

Innan en högersväng bör du placera motorcykeln nära högerkanten.

Innan en vänstersväng bör du placera motorcykeln nära vänsterkanten av ditt körfält. På detta sätt både ser och syns du bättre, dessutom underlättar placeringen för fordon som vill passera dig på höger sida.

Innan en vänstersväng på en enkelriktad gata bör du placera motorcykeln nära vänsterkanten.

Tänk på att du har väjningsplikt mot all mötande trafik när du ska svänga vänster i en korsning.

Efter att du har svängt ska du återigen sträva efter att placera motorcykeln centrerat i ditt körfält. Oftast är det säkrast mitt på din del av vägen, men du kanske behöver tänka annorlunda om det kommer mötande trafik eller om det finns hinder eller gropar på vägen.


När du ska svänga vänster vid påbudsskylten så har du väjningsplikt mot den mötande trafiken

Passera anslutande vägar och utfarter med skymd sikt

När du ska passera anslutande vägar och utfarter med skymd sikt där fordon plötsligt kan komma körandes från höger är det ofta lämpligt att placera motorcykeln mer åt vänster för att skapa avstånd i sidled. Detta är speciellt sant på smala gator och vägar utan mittlinje, då det inte är lika tydligt vad som är din väghalva.

I dessa situationer är det även viktigt att du anpassar din hastighet och är beredd på att bromsa. Ofta gäller högerregeln, vilket innebär att du ska lämna företräde för trafiken från höger, men inte alltid. När du har företräde kan du heller aldrig lita helt på att en förare som har väjningsplikt kommer att följa den.

I cirkulationsplatser

Cirkulationsplatser (kallas ofta rondeller) ökar trafiksäkerheten genom lägre hastigheter och ökar framkomligheten genom att jämna ut trafikflödet.

När du kör in i en cirkulationsplats har du väjningsplikt mot all trafik som redan kör i cirkulationsplatsen. Sänk hastigheten i god tid innan cirkulationsplatsen och försök hitta en lucka i trafiken att glida in i. Stanna inte i onödan eftersom det skapar köer.


När du ska köra in i en cirkulationsplats måste du lämna företräde för all trafik i cirkulationsplatsen

Hur du i normala fall placerar motorcykeln innan du kör in i, och i, cirkulationsplatsen beror på om du ska svänga höger, köra rakt fram eller svänga vänster.

Kom ihåg att den optimala placeringen kan variera beroende på omständigheterna. När du avgör vilken placering som är lämpligast i en viss situation så måste du ta hänsyn till trafiken både bakom och framför dig samt till sikten och vägbanans skick.

Det finns inget krav på att ge tecken (tända motorcykeln blinkers) vid infart i en cirkulationsplats eftersom det endast finns ett val av körriktning - trafiken färdas alltid motsols i cirkulationsplatser. Det är dock rekommenderat att ge tecken ändå eftersom det underlättar för dina medtrafikanter.

Cirkulationsplats med ett körfält

Högersväng

 1. Placera motorcykeln till höger i körfältet och ge tecken till höger redan innan du kör in.
 2. Håll till höger i cirkulationsplatsen.
 3. Sväng ut till höger.

Rakt fram

 1. Placera motorcykeln till höger i körfältet, ge inte tecken.
 2. Håll till höger i cirkulationsplatsen.
 3. Ge tecken till höger efter att du har passerat avfarten innan du ska svänga ut.
 4. Sväng ut till höger.

Vänstersväng

 1. Placera motorcykeln till vänster i körfältet och ge tecken till vänster redan innan du kör in.
 2. Håll till vänster i cirkulationsplatsen och fortsätt ge tecken.
 3. Efter att du har passerat avfarten innan du ska svänga ut ger du tecken till höger och förflyttar dig till höger när det kan ske säkert.
 4. Sväng ut till höger.


Hur du i normala fall placerar motorcykeln innan du kör in i cirkulationsplatsen beror på om du ska svänga höger, köra rakt fram eller svänga vänster

Cirkulationsplats med flera körfält

Om cirkulationsplatsen har flera körfält kan du inledningsvis placera motorcykeln närmare mitten av ditt körfält.

 • Om du ska köra till höger eller rakt fram väljer du höger körfält.
 • Om du ska köra rakt fram och sedan svänga vänster i korsningen direkt efter cirkulationsplatsen kan du normalt även välja vänster körfält.
 • Om ska köra till vänster väljer du vänster körfält.

Att tänka på

 • Du får endast byta körfält om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
 • När en annan trafikant ska byta körfält ska du underlätta för denne genom att anpassa din hastighet.
 • Du måste ge tecken innan du byter körfält och innan du svänger ut ur cirkulationsplatser.
 • Försök alltid svänga ut ur cirkulation från höger körfält.
 • Om du kör ut ur cirkulationsplatsen från vänster körfält måste du vara väldigt uppmärksam på fordon i höger körfält eftersom du inte vet om de ska svänga ut eller fortsätta rakt fram.

Instruktionsvideo

Klicka på bilden nedanför för att titta på Transportstyrelsens instruktionsvideo om att köra i cirkulationsplats.

På väg med flera körfält

Vid stadskörning finns det ofta flera olika körfält som leder till olika färdmål, det är viktigt att planera var du ska köra i god tid.

Vanligtvis ska du alltid köra i det högra körfältet. Men i följande situationer får du välja det för ditt färdmål lämpligaste körfältet:

 • Om det finns körfältsvägvisare ovanför vägen eller körfältspilar på körbanan.
 • Om vägen har minst två markerade körfält i samma körriktning och hastigheten är begränsad till högst 70 km/h.

I praktiken innebär detta att du vid färd inom tätbebyggda områden får köra i det för ditt färdmål lämpligaste körfältet. Reglerna är utformade på detta sätt för att minimera antalet körfältsbyten och därmed antalet olyckor (körfältsbyten i tät trafik ökar olycksrisken).


Inom tätbebyggda får du oftast välja det för ditt färdmål lämpligaste körfältet

I korsningar förekommer ofta körfältsvägvisare ovanför vägen och körfältspilar på vägen som du ska följa. De visar var olika körfält leder och i vilken eller vilka riktningar du får svänga. Om du har råkat välja fel körfält bör du fortsätta, vända på en lämplig plats och sedan köra tillbaka till korsningen.

Bilden visar en körfältsvägvisare
Körfältsvägvisare

Oväntade körfältsbyten i sista sekund är överraskande för trafikanterna runtomkring och leder ofta till olyckor. Om du kör i ett körfält som är avgränsat med en heldragen körfältslinje så måste du följa den eller de riktningar som den vita körfältspilen på vägen visar.


I korsningar finns ofta körfältspilar som visar i vilken eller vilka riktningar du får svänga

Förbjudna körfält

På vägar som inte är enkelriktade så förekommer körfält i motsatt körriktning, dessa är självklart förbjudna att köra i. Genom heldragna linjer och andra anvisningar är det i praktiken uppenbart vilka körfält som löper i motsatt riktning och därmed är förbjudna att köra i.

Kollektivkörfält

Du får i normala fall inte heller köra i kollektivkörfält. Där får endast fordon i linjetrafik och, om körfältet är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass 2 köra.

Det är däremot tillåtet att korsa kollektivkörfält och andra körfält som är anvisat för ett visst eller vissa typer av fordon. Om du exempelvis kör i det vänstra körfältet på en väg med tre körfält så får du alltså korsa det mittersta körfältet, även om det är ett kollektivkörfält, för att komma till det högra körfältet.

Observera att körfältspilar på vägen efter att ett kollektivkörfält tar slut inte gäller fordonen som kommer från kollektivkörfältet, om kollektivkörfältet fortsätter på andra sidan korsningen. Detta innebär alltså att exempelvis en buss kan fortsätta rakt fram i en korsning, trots att bussen körde i ett körfält som innan korsningen endast tillät sväng till höger eller vänster.


Räkna alltid med att bussar kan fortsätta rakt fram i korsningar, trots att de körde i ett körfält som innan korsningen endast tillät sväng till höger eller vänster

Stora fordon i svängar och cirkulationsplatser

Placera dig aldrig bredvid stora fordon i svängar och cirkulationsplatser. Det finns nämligen en risk att ett sådant fordon sneddar över lite i ditt körfält för att klara av svängen, om du då kör bredvid så kan du bli klämd. Sänk istället hastigheten och låt det stora fordonet köra först in i svängen eller cirkulationsplatsen.

Reversibelt körfält

Ett reversibelt körfält är ett vändbart körfält vars färdriktning bestäms av trafiksignaler. På vägar med reversibla körfält kan färdriktningen alltså växla. Oftast är det trafikflödet och tiden på dygnet som avgör i vilken färdriktning som trafiken upplåts.


På vägar med reversibla körfält kan färdriktningen växla beroende på trafikflödet och tiden på dygnet

Körfältsbyte

Innan du byter körfält på en väg där 70 km/h eller lägre gäller så måste du först överväga om det ens är nödvändigt. Körfältsbyten i tät trafik ökar olycksrisken och bör helst undvikas. Så kallad "slalomkörning" är inte tillåten, du får alltså inte kryssa fram och tillbaka mellan körfält för att tjäna köplaceringar.

Vid ett körfältsbyte så har både föraren som ska byta körfält och förarna i det intilliggande körfältet ansvar och skyldigheter.

Föraren som ska byta körfält får endast genomföra körfältsbytet om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Förarna i det intilliggande körfältet måste i sin tur anpassa sin hastighet för att underlätta körfältsbytet.


Körfältsbyten i tät trafik ökar olycksrisken och bör helst undvikas

Den lämpligaste platsen att byta körfält på är i god tid innan eller direkt efter korsningar. Innan korsningar förbjuder heldragna linjer oftast körfältsbyten.

Så här byter du körfält:

 1. Kontrollera avståndet framåt och anpassa hastigheten.
 2. Kontrollera trafiken bakåt i backspeglarna samt över axeln i döda vinkeln*.
 3. Ge tecken och förflytta långsamt motorcykeln i sidled ut mot mittlinjen.
 4. Avvakta intill mittlinjen en kort stund för att se hur övriga trafikanter reagerar.
 5. Kontrollera döda vinkeln.
 6. Byt körfält lugnt men bestämt.
 7. Öka eventuellt hastigheten lite om avståndet till de bakomvarande fordonen är för kort.

Genom att förflytta motorcykeln långsamt ut mot mittlinjen och stanna där en kort stund innan du byter körfält så blir dina avsikter tydliga samtidigt som du syns bättre.

* Döda vinkeln är det område som inte täcks in av någon spegel.

Visa hänsyn

Om en annan förare signalerar att han eller hon vill byta till ditt körfält så ska du underlätta för föraren genom att sänka hastigheten och på så sätt skapa en större lucka mellan dig och det framförvarande fordonet.

Ibland måste även blixtlåsprincipen tillämpas, exempelvis då två körfält övergår till ett körfält. Blixtlåsprincipen kräver ömsesidig hänsyn och innebär att vartannat fordon tillåts köra - först ett från höger, sedan ett från vänster, sedan ett från höger och så vidare.


Blixtlåsprincipen kräver ömsesidig hänsyn

Vända

Du får endast vända eller backa om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Om du måste vända i stadstrafik så finns det tre alternativ:

 • Du kan köra runt kvarteret.
 • Du kan backa runt ett hörn och sedan vända.
 • Du kan göra en U-sväng om inte vägmarkeringar eller ett vägmärke förbjudet det.

Av de tre alternativen så är det säkraste alternativet att köra runt kvarteret. Det minimerar risken att du överraskar eller blir överraskad av andra trafikanter.