--> Hur tar man en kurva på bästa sätt med motorcykel? | iKörkortMC.se
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga MC-frågor

Hur tar man en kurva på bästa sätt med motorcykel?

Det bästa sättet att ta en kurva är att ta den så rakt som möjligt utan att överskrida körbanans mittlinje eller köra över i ett annat körfält.

Ju rakare du kör i en kurva desto mindre sidkrafter utsätts du för. En rak linje ger dig dessutom bättre uppsikt och gör att mötande trafikanter ser dig i ett tidigare skede.

Tänk på att:

  • Hastigheten ska vara som lägst innan du påbörjar kurvtagningen så att du sedan kan gasa dig igenom och ut ur kurvan.
  • Hålla upp blicken och hålla huvudet vågrätt.
  • Hålla en lämplig hastighet för kurvans vinkel, lutning och väglag.
  • Köra så rakt genom kurvan som möjligt.
  • Öka gasen jämnt och mjukt genom hela kurvan.
  • Förankra dig på den yttre fotpinnen.

Alternativ kurvteknik

Frågan och det rätta svaret är baserad på den vanligaste kurvtekniken (den som lärs ut i teoriböckerna) men det finns många experter som förespråkar en kurvteknik med senare ingång och en mindre rak linje. Tanken med den alternativa kurvtekniken är alltså att du tar kurvan senare och snävare så att du ser mer av kurvan innan själva kurvtagningen.

Metoden kräver en någorlunda modern motorcykel men kan leda till att du får bättre sikt framåt, att motorcykeln lutar mindre och att utgången ur kurvan blir både snabbare, säkrare och mer flexibel.

Fråga din körskollärare hur han eller hon anser att man tar kurvor på bästa sätt.